Lantmäteriförrättning

Lantmäteriförrättning

Lantmäteriförrättningar

Lantmäteriverket utför olika lantmäteriförrättningar. Vid en lantmäteriförrättning kan man begära om styckning och klyvning av fastigheter, rågång, enskild vägförrättning, inlösning av tillandning m.m.

 

Ändring i beslut som fattats av lantmäteriverket vid lantmäteriförrättningar kan sökas hos jorddomstolen. Processen i jorddomstolen kan vanligen betalas till största delen med en rättsskyddsförsäkring. Vår byrå har företrätt många parter såväl i jorddomstolen som vid olika förrättningar.