Kurser

Kurser

Kurser / Föreläsningar

Vår advokatbyrå ordnar olika kurser kring intressanta aktuella teman. 

Vi erbjuder för tillfället följande kurser:

 

Personalfrågor och arbetsjuridik (heldagskurs)

 • kollektivavtal
 • arbetsavtal
 • arbetstagarens skyldigheter och rättigheter
 • arbetsgivarens skyldigheter och rättigheter
 • ändringar i arbetsförhållandet (permitteringar, uppsägningar och hävningar)
 • avtalsrätt (konsumenträtt samt delägaravtal)


Grund- och repetitionskurs i indrivning (3 h)

 • indrivningslagen och god indrivningssed
 • preskription av skulder
 • företagssaneringar
 • konkursförfarande


Beskattning av arv och gåvor (2 h)

 • hur beskattas arv
 • hur beskattas gåvor
 • att tänka på vid uppgörande av bouppteckning / gåvobrev
 • skattefria överlåtelser


Kurs i uppgörande av olika juridiska dokument (4 h)

 • uppgörande av gåvobrev, testamenten och bouppteckningar


Om ni har intresse för dessa kurser kan ni kontakta någon av vår byrås personal för att diskutera pris och lämpliga tidpunkter.