Indrivning

Indrivning

Indrivning

Ifall en fordran inte har blivit betald kan vår byrå sköta indrivningen av fordran åt er. I första hand strävar vi till att gäldenären betalar på frivillig väg. Ifall det visar sig att indrivningen inte har någon effekt kan vi föra ärendet vidare till domstol. Vår byrå kan sköta indrivningen för såväl privatpersoner som företag.

 

Om gäldenären är ett företag kan företaget sökas i konkurs om fordran inte betalas på annat sätt. Indrivningen utförs i alla skeden i enlighet med lagen om indrivning och god indrivningssed.