ANB-FÖRETAGARBESIKTNING®

När har du senast besiktat dig själv och ditt företag? Kom och gör en gratis kartläggning för att säkerställa din personliga och ditt företags livskraft!

 

Ska vi besikta din juridiska situation?Kontakta mig

 

 

Advokaten ger klienten råd i ANB-FöretagarbesiktningBeskrivning av tjänsten

 

ANB-Företagarbesiktning® är speciellt utvecklad för företagare som verkar inom små och medelstora företag. Avsikten är att genom denna tjänst säkerställa att företagaren är medveten om hur olika personliga livssituationer även kan påverka företagets situation. Genom ANB-Företagarbesiktning® ges företagaren både kunskap och verktyg för att preventivt kunna planera sitt eget och sitt företags livskraft även i tid av förändring.

 

Vad ANB-Företagarbesiktning® omfattar:

 

1. Ett kostnadsfritt 30-60 minuters konsultationsmöte med en av våra jurister. Mötet kan ordnas på distans eller på plats på vårt kontor.

 

2. Under konsultationsmötet kartlägger vår jurist företagarens juridiska situation. Kartläggningen innefattar bl.a. följande delområden:

  • äktenskapsförords inverkan på företagstillgångar
  • arvsplanering och generationsväxling
  • företagarens ansvar för bolagets skulder
  • företagarens eventuella framtida arbetsoförmågas inverkan på bolagets verksamhet
  • beskattning av företagsinkomsten (lön, dividend eller privatuttag)
  • företagets försäkringsskydd gällande eventuella rättstvister
  • bolagets interna avtal (t.ex. delägaravtal)

 

3. Vår jurist ger rekommendationer på konkreta följdåtgärder. Om företagaren önskar vidta de föreslagna åtgärderna, utför Näsman & Båsk dessa enligt normal timtaxa.

 

 

Blev du intresserad? Vill du att vi tar kontakt med dig?Kontakta mig

 

 

 "Hälsosamt och intressant att få gå igenom min företagarsituation med en jurist. Juristen gav konkreta råd om vad just jag behöver åtgärda, vilket känns tryggt också med tanke på min familj.
Jag har rekommenderat tjänsten till vänner och bekanta som också är företagare."

- Eva Klemets

"Informationen var intressant och lärorik. Man fick en ny inblick på vad som bör göras då man är företagare."

- Nillas Hälsokost