Byggnadsentreprenader

Byggnadsentreprenader

Byggnadsentreprenader

Avtal som ingås för att utföra byggprojekt kallas för byggnadsentreprenader. Oftast görs skriftliga avtal för att reglera byggprojektets omfattning, pris och tidtabell. Byggherren bestämmer hurudan byggnad som skall uppföras och söker därför en lämplig entreprenör för att utföra arbetet. Ofta begärs offerter av flera olika potentiella entreprenörer.

 

I branschen används ofta YSE-avtal som är en form av standardavtal utformade för just byggbranschen. Vår byrå har konsulterat såväl byggherrar (även konsumenter), entreprenörer och övriga aktörer inom olika projekt. Vi har även framgångsrikt bevakat våra klienters intressen i många olika rättegångar som berört byggnadstvister.