Tjänster

Tjänster

Tjänster

Har du ett problem eller en fråga du önskar få utredd?

 

Advokatbyrå Näsman & Båsk Ab erbjuder juridiska tjänster inom många olika rättsområden både för privatpersoner och för företag. Vi rekommenderar att man kontaktar en av byråns advokater eller jurister i ett tidigt skede för att reda ut eventuella problem eller frågeställningar som ärendet kan omfatta. På så sätt håller man effektivt nere de kostnader som en eventuell rättsprocess kan komma att innebära.

 

Önskar ni att någon från byrån skall kontakta er? Kontakta mig

"Jag vill tacka Näsman & Båsk över hur organiserat och professionellt de skötte mitt ärende! Rekommenderar tjänsterna!"