Föreningar och samfund

Yhdistykset ja yhteisöt

Yhdistykset

 

Säännöksiä yhdistyksistä on yhdistyslaissa. Yhdistys voidaan perustaa vähintään kolmen henkilön toimesta tekemällä hakemus yhdistysrekisteriin. Hakemukseen tulee liittää perustamiskirja sekä säännöt. Sääntöjen on täytettävä tietyt vaatimukset, jotta yhdistys voidaan merkitä yhdistysrekisteriin. Rekisteriin merkinnän jälkeen säännöt ovat jäseniä sitovia. Jäsenillä on päätösvaltaa yhdistyksessä ja päätökset tehdään yhdistyksen kokouksissa. Yhdistyksen hallitus hoitaa yhdistyksen asioita, valmistelee ja toimeenpanee päätöksiä sekä hallitsee omaisuutta.

 

Yhteisalueet

 

Yhteisalueet muodostuvat maa-alueista, rakennuksista, oikeuksista jne., jotka kuuluvat yhteisesti useampaan kiinteistöön. Pohjanmaalla maankohoaminen aiheuttaa uusien maa-alueiden syntyä vuosittain. Ilmiö tunnettaan myös nimellä vesijättö. Sellaiset alueet eivät automaattisesti luo yksityisiä kiinteistöjä vaan yhteisalueita, jotka muodostuvat useista kiinteistöistä. Kiinteistönomistaja voi vaatia vesijätön lunastamista.

 

Yhteisalueet voivat olla rekisteröityjä ja niillä voi olla omat sääntönsä ja hallintonsa. Osakaskunnan kokous valitsee toimitsijat. Puhekielessä rekisteröidyn yhteisalueen edustajia kutsutaan myös jakokunnaksi.