Arbetsförhållande

Työsuhteet

Työoikeus on oikeudenala, joka koskee useimpia meistä, mutta joka kuitenkin on monimuotoinen oikeusala.  Työsuhteita sääntelee oma työsopimus, työsopimuslaki sekä useimmiten myös yleissitovat työehtosopimukset. Oma työsopimus, joka ikävä kyllä usein on ainoastaan suullinen, taipuu kuitenkin työehtosopimuksessa määrätyille minimioikeuksille, joita sovelletaan työolosuhteessa. Erityisessä työsopimuksessa työnantaja voi antaa parempia ehtoja sekä etuja työntekijälle kuin mitä työehtosopimuksessa on säädelty, ja silloin näitä etuja tulee noudattaa ennen työehtosopimuksen ehtoja.

 

Kummankin osapuolen vuoksi olisi hyvä, jos heti alussa tehtäisiin kirjallinen työsopimus, missä samalla tarkistettaisiin, että työehtosopimuksen ehtoja noudatetaan. On olemassa esimerkkejä, missä työnantaja on vuosia noudattanut työsopimusta tietämättään, että sopimus on ollut ristiriidassa työehtosopimuksen kanssa. Kun työntekijät (joita voi olla paljon) ovat myöhemmin vaatineet työehtosopimukseen perustuvaa korvausta tai muita etuja, on isku yksinkertaisesti ollut liikaa työnantajalle. Tällaiset tilanteet tulisi välttää ennakkoon, ja siksi kannattaa tehdä sopimukset huolella ja hankkia tarvittaessa apua.

 

Työoikeuteen sisältyy myös työturvallisuus, jota sääntelee työturvallisuuslaki. Jos työnantaja ei noudata näitä ehtoja, voi siitä seurata rangaistus tai vahingonkorvausvelvoite. Kun työpaikalla tapahtuu onnettomuus, ei ole harvinaista, että esimiehet ja työorganisaation ylemmät työnjohtajat tuomitaan työturvallisuusrikkomuksesta. Jotta voidaan varmistua, että työturvallisuutta noudatetaan organisaation kaikilla tasoilla, tarvitaan hyvin laadittu suunnitelma sekä toimiva seurantajärjestelmä.