Sanering och konkurser

Yrityssaneeraukset ja konkurssit

Yrityssaneeraus

 

Yrityssaneerauksella tarkoitetaan sitä, että liiketoiminnan edellytykset turvataan sääntelemällä velkoja kontrolloidulla tavalla. Jotta saneeraus myönnettäisiin tuomioistuimessa, täytyy näyttää, että toiminta on tai että se voidaan saada kannattavaksi.  Tätä vaaditaan, koska itse menettelyn aikana kaikki normaalit velat täytyy maksaa eräpäivänä. Samaan aikaan saneerausvelat, eli velat, jotka olivat olemassa silloin kun saneerausmenetelmä aloitettiin, täytyy lyhentää määrätyn saneerausohjelman mukaisesti.

 

Yleensä vaaditaan asiantuntija tekemään saneeraushakemus, jotta se täyttäisi kaikki muotovaatimukset. Jos tuomioistuin hyväksyy hakemuksen ja päättää että saneerausmenettely aloitetaan, määrätään samalla selvittäjä, joka laatii ehdotuksia saneerausohjelmaksi. Mikäli saneerausohjelma vahvistetaan, määrätään valvoja, jonka tehtävänä on valvoa, että saneerausohjelmaa noudatetaan. Jos yritys ei onnistu noudattamaan ohjelmaa, peruutetaan saneerausmenetelmä. Tämän seurauksena on usein konkurssi.

 

Konkurssi

 

Sekä yksityishenkilöt että yritykset voidaan asettaa konkurssiin, jos velkoja ei makseta velkojan painostuksesta huolimatta. Konkurssipäätöksen yhteydessä määrätään pesänhoitaja, jonka tehtävänä on hoitaa konkurssipesää; kartoittaa velat ja varat sekä realisoida omaisuus. Pesänhoitajan tehtäviin kuuluu mm. pesäluettelon, velallisselvityksen ja jakoluettelon laatiminen. Kun omaisuus on realisoitu sekä mahdolliset prosessit päätetty, voidaan tehdä jako velkojille. Tämän jälkeen konkurssi voidaan päättää.

 

Konkurssimenettelyssä velkojat harjoittavat päätöksentekoa ja pesänhoitajan tehtävä on toteuttaa velkojien päätökset. Velkojien äänioikeus määrätään heidän vaatimuksensa mukaisesti.

Toimistomme juristeilla on paljon kokemusta sekä saneerauksista että konkursseista. Toimistolla on myös tehokas, vakiintunut prosessi saatavien perintään.  Perintä toteutetaan tavalla, joka varmistaa myös velallisen edut ja velalliselle tarjotaan tavanomaisesti myös mahdollisuutta sopia maksusuunnitelma konkurssin välttämiseksi.