Byggnadsentreprenader

Rakennusurakat

Sopimuksia joita solmitaan rakennusprojektien toteuttamiseksi kutsutaan rakennusurakoiksi. Useimmiten tehdään kirjallinen sopimus määrittelemään projektin laajuutta, hintaa ja aikataulua. Rakennuttaja päättää minkälainen rakennus valmistetaan, ja etsii tätä varten sopivan urakoitsijan työn toteuttamiseksi.  Usein pyydetään tarjouksia useilta potentiaalisilta urakoitsijoilta.

 

Alalla käytetään usein YSE-sopimusta, joka on eräänlainen juuri rakennusalalle tarkoitettu vakiosopimus. Toimistomme on konsultoinut sekä rakennuttajia (myös kuluttajia), urakoitsijoita sekä muita eri projektien osallisia. Olemme menestyksekkäästi valvoneet asiakkaittemme etua useissa eri oikeudenkäynneissä, jotka ovat koskeneet rakennusriitoja.