Indrivning

Perintä

Mikäli saatavaa ei ole maksettu, voi toimistomme hoitaa saatavan perinnän puolestanne. Ensisijaisesti pyrimme siihen, että velallinen maksaa saatavan vapaaehtoisesti. Jos näyttää siltä, ettei perinnällä ole minkäänlaista vaikutusta, voimme viedä asian edelleen tuomioistuimen käsiteltäväksi. Toimistomme hoitaa perintäasioita niin yksityishenkilöiden kuin yritystenkin puolesta.

 

Mikäli velallinen on yritys, voidaan sitä hakea konkurssiin, jos saatavaa ei muulla tavoin suoriteta. Perintä suoritetaan aina noudattaen perintälakia sekä hyvää perintätapaa.