Lantmäteriförrättning

Maanmittaustoimitukset

Maanmittauslaitos tekee erilaisia maanmittaustoimituksia. Maanmittaustoimituksella voidaan suorittaa kiinteistön lohkomisia ja halkomisia, rajankäyntejä, tietoimituksia, vesijätön lunastamisia jne.

 

Muutosta maanmittauslaitoksen maanmittaustoimituksessa tehtyyn päätökseen voidaan hakea maaoikeudesta. Maaoikeudessa käytävän prosessin kattaa usein suurimmaksi osaksi oikeusturvavakuutus. Toimistomme on edustanut useita osapuolia sekä maaoikeudessa että monissa eri toimituksissa.