Boende

Asuminen

Asumiseen liittyvässä ongelmassa voi olla kyse esimerkiksi kosteusvauriosta juuri ostetussa talossa, kiistasta vuokranantajan kanssa siitä, mikä määritellään ”tavanomaiseksi kulumiseksi” tai kiistoista, joissa asunnon ostaja yllättyy odottamattomista rahoitusvastikkeista johtuen vaikkapa kerrostalon saneeraustöistä. 

 

Kun havaitsee vian tai epäilee, että talossa tai asunnossa on vika, pitää siitä tehdä kirjallinen reklamaatio myyjälle. Reklamaation tekevällä osapuolella on todistustaakka siitä, milloin reklamaatio tehtiin ja mitkä viat reklamoitiin. Tämän vuoksi on suositeltavaa tehdä reklamaatio aina kirjallisena.

 

Laatuvirheistä, joihin kuuluu esimerkiksi piilevät virheet, tulee tehdä reklamaatio viiden vuoden sisällä siitä, kun kiinteistön hallinta on luovutettu ostajalle. Mikäli reklamaatiota ei tehdä tämän ajan sisällä, menettää ostaja oikeuden vedota virheeseen. Ostaja voi myös vaatia kaupan purkua, jos kiinteistössä on oleellisia virheitä. Myyjällä ja ostajalla on myös mahdollisuus tehdä keskenään sopimus, jossa he soveltavat lyhyempiä määräaikoja kuin yllä mainitut.

 

Yllämainituista määräajoista huolimatta on kuitenkin tärkeää huomioida, että reklamaatio täytyy tehdä kohtuullisessa ajassa virheen havaitsemisesta tai siitä kun virhe olisi tullut havaita. Kiinteistökaupassa kohtuullisen ajan on katsottu olevan noin kuusi kuukautta. Reklamaatioon tulee sisällyttää myös perusteet vaatimukselleen. Yleensä ostaja pidättää itsellään oikeuden purkaa kauppa, vaatia hinnanalennusta sekä mahdollista vahingonkorvausta. Vaatimuksia voidaan myöhemmin toki täydentää, kun kohteessa on tehty perusteellisempia tutkimuksia. On siis ehdottoman tärkeää reagoida kiinteistön virheeseen heti, koska muussa tapauksessa ostaja voi menettää oikeutensa vedota virheeseen tai vaatia kaupan purkua. Myyjänä eli reklamaation vastaanottajana on tärkeää ottaa reklamaatio vakavasti sekä kiistää asia, jos pitää sitä perusteettomana.

 

Asumiskiistoissa on yleensä mahdollista hakea oikeusturvaa omasta kotivakuutuksesta. Oikeusturvaa harvoin kuitenkaan myönnetään vuokra-asunnon omistajalle, koska niiden omistamista pidetään sijoitustoimintana. Tämä kannattaa ottaa huomioon, jos investoi asuntoihin ja vuokraa niitä.

 

Toimistomme asianajajilla on paljon kokemusta erityyppisistä asumiseen liittyvistä kiistoista. Kokemuksemme mukaan tarvitaan perusteellisesti tehtyjä selvityksiä sekä vahvaa todistusaineistoa, jotta tämäntyyppistä asiaa voidaan ajaa parhaalla mahdollisella tavalla. Koska asumista koskevissa riidoissa on usein kyse myös merkittävistä taloudellisista intresseistä tai huolestuttavista terveysnäkökohdista, suosittelemme palkkaamaan ajoissa asiantuntevan juristin.