Referenser

Referenser

Referenser

"Vi stöter på så många juridiska frågor och utmaningar i vår verksamhet, t.ex. arbetsavtalsfrågor, ekonomisk bevakning, företagsaffärer och ansvarsfrågor, att vi aldrig skulle klara oss utan kompetent och professionell juridisk hjälp. Vi har anlitat Näsman & Båsk i mer än 10 år därför att de alltid har levt upp till de krav och förväntningar som vi har ställt."

- Björn Hartman, Vd för Oy C.J. Hartman Ab, Hartman Järn Ab och Oy Hartman Invest Ab

 

"Kände mej jätte trygg att ha Näsman & Båsk i mitt ärende. Tar fram rättvisan. Professionellt arbete! Rekommenderar tjänsterna."

- Guy Porander 

 

"Jag driver en specialiserad ingenjörsbyrå i Björneborg. Har hand om ingenjörsmässiga rutinjobb till djupgående analys och tredje parts granskningar.  Mina uppdragsgivare är företag, lantbruk, och Bank. Med min 10 åriga tekniska skolutbildning och mer än 40 års erfarenhet, så är jag medveten om, att om man vill nå resultat, så anlitar man de mest professionella och mest kunniga som finns att tillgå. Därför anlitar jag Näsman, och det har jag gjort sedan 20 år tillbaks."

- Kurt Westerlund

 

"Toppen service, rekommenderar!"

 - Alex Ivars

 

”Senaste åren har varit en mardröm för mig personligen och konkursprocessen har varit psykiskt tungt. Men jag vill tacka för att jag har ändå behandlats som en människa hos er och inte som en misslyckad individ.”

- konkursgäldenär

 

“Ett av mina bästa beslut som företagare är att anlita professionell juridisk hjälp i frågor av vikt. Att verkligen kunna diskutera och få hjälp med frågeställningar av en kunnig och erfaren part är något jag värdesätter stort."

- företagskund

 

"Jag vill tacka Näsman & Båsk över hur organiserat och professionellt de skötte mitt ärende! Rekommenderar tjänsterna!"

- privatperson

 

“Näsman och Båsk har med sin kompetens, erfarenhet, sakkunnighet och empati gett mig det enormt stora stöd som jag behövde under den svåra och långa processens gång. Rekommenderar varmt deras tjänster.”

- nöjd och tacksam privatkund

 

"Kunnig och ambitiös personal som jag varmt rekommenderar."

- bodelningsärende

 

”För första gången i mitt liv kände jag mig bildad i en konfliktsituation då Christian åtog sig att sköta min skilsmässa. Hans omtänksamma och fina kommunikation ledde till ett mycket lyckat slutresultat. Inte för att glömma hans professionella sätt att arbeta. Rekommenderar honom varmt.”

- trebarnsmor

 

”Mycket professionell, kunnig, pålitlig och även tålmodig service. God information och råd till mig om vad som kunde göras i min situation. Gott grepp om mitt ärende från byråns sida. Jag känner att jag blev lyssnad på och att allt gjordes som var möjligt i mitt ärende. Jag har stort förtroende för advokatbyrån.”

- klientundersökning 2018

 

”Tror inte det finns bättre advokat i närheten var jag bor. Mycket nöjd.”

- klientundersökning 2018

 

”Advokaten var trevlig, saklig, intelligent och förutseende.”

- klientundersökning 2018

 

”Det är mycket tacksamt att samarbeta med Advokatbyrå Näsman & Båsk. Advokatbyrå Näsman & Båsk har alltid levt upp till våra förväntningar.”

- klientundersökning 2018

 

”Advokaten hade ett driv att vinna och en klar helhetsuppfattning om kundens bästa.”

- klientundersökning 2018

 

”Vänligt och sakkunnigt bemötande. Snabb hjälp. Förklarar bra, så man förstår då man är i en situation som man inte behärskar. Service på sitt eget modersmål.”

- klientundersökning 2018