Prislista

Prislista

Prislista

Timdebitering (inklusive moms 24 %)

 

Advokat Christian Näsman 372,00 €/h
Advokat Björn Båsk 310,00 €/h
Advokat Sabina Saramo 248,00 €/h
Advokat Oskar Sundback 248,00 €/h
Jurist Anna Harkkila 223,20 €/h
Sekreterare / Assistent 124,00 €/h
Juridikstuderande 148,80 €/h

 

En advokat är en erfaren jurist som specialiserat sig på att sköta sina kunders ärenden. Endast en till Advokatförbundet hörande jurist får använda yrkesbeteckningen advokat. En advokat är ett tryggt val för att handlägga juridiska frågor. Kvaliteten på advokattjänsterna följs upp och utvecklas fortgående.

 

Vicehäradshövding är den titel som hovrätten på ansökan beviljar en sökande som utfört auskultering vid domstol. Auskultering innebär att en person med magisterexamen i juridik arbetar som (tings)notarie under ett år vid någon av landets domstolar. Under detta år sköter notarien domaruppgifter och blir bekant med arbetet vid domstolsväsendet.