Personal

Personal

Personal

 Christian2019

Christian Näsman | partner

advokat, vicehäradshövding

 

Christian fick sin juristexamen 1993 från Åbo universitet och blev vicehäradshövding 1995. Därefter har han tjänstgjort bl.a. vid Vasa hovrätt, som tingsdomare och som polischef. Efter att senare ha varit jurist hos Cash-In Consulting Oy och lärare på Hanken i Vasa har Christian jobbat som advokat på heltid sedan år 2001. Christian var ordförande för Vasa Advokatförening under åren 2011-2017, styrelsemedlem i Finlands Advokatförbund 2017-2020 och är numera medlem i den nationella Delegationen för konkursärenden.

 

Tel. +358-6-356 5611 | christian.nasman@anb.fi

 

 


 Bjorn2019

Björn Båsk | partner

advokat, vicehäradshövding

 

Björn utexaminerades som jur.kand. i september 2001 vid Åbo universitet, varefter han auskulterade vid Pargas tingsrätt i Åbo och blev utnämnd till vicehäradshövding i oktober 2002. Sedan dess har Björn arbetat som jurist på byrån, och han blev medlem i Finlands Advokatförbund år 2005. Björn inträdde som delägare i byrån i början av april 2009.

 

Tel. +358-6-356 5612 | bjorn.bask@anb.fi

 

 


 Sabina2019

Sabina Saramo | partner

advokat, vicehäradshövding

 

Sabina utexaminerades som juris magister i maj 2014 från Helsingfors universitet. Hon har auskulterat vid Österbottens tingsrätt och blev i april 2016 utnämnd till vicehäradshövding. Sabina har tidigare arbetat vid vår byrå som assistent under studietiden och hann även fungera som biträdande jurist vid byrån i några månader före hon åkte till norra Thailand där hon arbetade med minoritetsfrågor i den pågående fredsprocessen i Myanmar. Sabina blev medlem i Finlands Advokatförbund 1.1.2019.

 

Tel. +358-6-356 5613 | sabina.saramo@anb.fi

 

 


 Oskar2019

Oskar Sundback | partner

advokat

 

Oskar utexaminerades som juris magister från Åbo universitet på våren 2013. Han har börjat jobba hos oss i februari 2017 och före det har han arbetat på Skatteförvaltningen samt på Nordea Bank som bankjurist. Vid sidan av studierna har Oskar även bland annat utfört praktik vid Åbo hovrätt. Oskar blev medlem i Finlands Advokatförbund 8.3.2019.

 

Tel. +358-6-356 5615 | oskar.sundback@anb.fi

 

 


 Anna2019

Anna Harkkila 

jurist

 

Anna utexaminerades som juris magister från Umeå Universitet i mars 2020. Hon började arbeta hos oss i juni 2019. Först som sommarjobbare, sedan som praktikant vid sidan av studierna och efter erlagd examen som jurist.

 

Tel. +358-6-356 5614 | anna.harkkila@anb.fi

 

 


 Riina2020

Riina Rönty

assistent

 

Riina utexaminerades som rättstradenom från Vasa yrkeshögskola i maj 2020. Hon började arbeta hos oss i mars 2020. Vid sidan av studierna har hon tidigare arbetet vid rättshjälpsbyrån, på tingsrätten och vid polisens tillståndsövervakning.

 

Tel. +358-6-356 5616 | riina.ronty@anb.fi

 

 


 Maarit2019 1

Maarit Näsman

kontorschef

 

Maarit fungerar som kontorschef och ansvarar för byråns ekonomi- och personalfrågor samt sköter alla anskaffningar. Hon har varit i företagets tjänst från att byrån grundades år 1998. Maarit har en kandidatexamen i naturvetenskaper från Åbo universitet.

 

Tel. +358-6-356 5610 | maarit.nasman@anb.fi

 

 


 Patrick2020

Patrick Näsman

kontorskoordinator

 

Tel. +358-6-356 5620 | patrick.nasman@anb.fi