Kundinfo

Kundinfo

Kundinfo

Förhandsinformation vid distansförsäljning

 

Advokatbyrå Näsman & Båsk Ab
Handelsesplanaden 12 B 11
65100 VASA
Tfn (06) 356 5600
Fax (06) 356 5601
E-post info@anb.fi
www.anb.fi

 

Byrån är införd i det handelsregister som förs av Patent- och registerstyrelsen och dess FO-nummer är 2717791-4.

Byråns mervärdesskattenummer är FI2717791-4.

 

Advokaterna vid byrån är registrerade i Finlands Advokatförbunds advokatförteckning. De har tilldelats yrkesbeteckningen ”advokat” i Finland och övervakande myndighet är:

Finlands Advokatförbund
PB 194 (Simonsgatan 12 B)
00101 HELSINGFORS
tfn (09) 6866 120
fax (09) 6866 1299
info@asianajajaliitto.fi

www.asianajajaliitto.fi

 

Byråns prislista finns på undersidan "om oss" och ”prislista”. Priserna är i kraft tillsvidare.

 

Advokatbyrå Näsman & Båsk erbjuder advokattjänster och uppdragen sköts professionellt och med omsorg samt med iakttagande av god advokatsed.


Byrån har tecknat en ansvarsförsäkring med tanke på eventuella egendomsskador. Försäkringen är förenlig med Finlands Advokatförbunds anvisningar om ansvarsförsäkringar. Försäkringsgivarens kontaktuppgifter är:

Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennia
Televisionsgatan 1, Helsingfors
Postadress: 00017 Fennia
tfn 010 5031
fax 010 503 5300
info@fennia.fi
www.fennia.fi

 

Enligt 6 kap. 14 § i konsumentskyddslagen har en konsument rätt att häva ett avtal som ingåtts per telefon, brev eller e-post eller via webbplatsen eller något annat medium för distanskommunikation genom att lämna ett meddelande till uppdragstagaren inom 14 dagar från det att han eller hon har tagit emot uppdragsbekräftelsen. Konsumenten har dock inte denna hävningsrätt, om fullgörandet av uppdraget har inletts med konsumentens samtycke.