Nyheter

Nyheter

Vi har lanserat en ny produkt!

08.05.2019
"Företagarbesiktning" är Advokatbyrå Näsman & Båsks nyaste produkt. Tjänsten är speciellt utvecklad för företagare som verkar inom små och medelstora företag. Avsikten är att genom denna tjänst säkerställa att företagaren är medveten om hur olika personliga livssituationer även kan påverka företagets situation. Genom Företagarbesiktning ges företagaren både kunskap och verktyg för att preventivt kunna planera sitt eget och sitt företags livskraft även i tid av förändring.
Företagarbesiktningen innefattar ett gratis konsultationsmöte på ca 30–60 minuter där en av våra jurister kartlägger företagarens juridiska situation. Efter att företagarens nuvarande juridiska situation har kartlagts, ger juristen en rekommendation på konkreta åtgärder som företagaren bör överväga för att undvika större juridiska fallgropar i framtiden.
ForetagarbesiktningHemsida
Gå till "Nyheter"