Nyheter

Nyheter

Tjänstekedja för närstående till offer för brott mot liv

23.03.2018

Brottsofferjouren i Vasa har kallat ihop en nätverksgrupp, vars syfte är att fungera som en hållbar tjänstekedja för att garantera att närstående till offer för liv får den hjälp och det stöd som de behöver. Vår byrå är en del av denna tjänstekedja och vicehäradshövding Sabina Saramo fungerar som byråns kontaktperson.

 

Nätverksgruppen höll sitt första möte to 22.3.2018. Tanken är att gruppen i framtiden träffas ca en gång per år.

Gå till "Nyheter"