Nyheter

Nyheter

Skolningstillfällen

13.04.2018

6.4 deltog jurist Ida-Maria Mäkinen i en skolning gällande ansvarsgenombrott i aktiebolag. Skolningen hölls av Finlands Advokatförbund och Åbo universitet och fokuserade på när en aktieägare kan hållas ansvarig för bolagets förpliktelser i de fall det inte finns någon lagstadgad ansvarsgrund.

 

10.4. deltog advokat Christian Näsman och vicehäradshövding Sabina Saramo i en skolning gällande den nya dataskyddslagstiftningen som träder ikraft 25.5.2018. Skolningen hölls av Finlands Advokatförbund och föreläsningarnas innehåll koncentrerade sig på dataskyddsbestämmelsernas inverkan på advokatbyråers verksamhet.

 

11.4. deltog byråns samtliga jurister i en skolning gällande aktuella frågor inom konkursrätt. Som föreläsaren fungerade konkursombudsman Helena Kontkanen, konkursöverinspektör Simo Viljamaa och konkursöverinspektör Marina Vatanen från konkursombudsmannens byrå. Under skolningen diskuterades bl.a. offentlig utredning och brottsprocesser i konkursförfarandet samt rekommendationerna för boförvaltarens arvode.

Gå till "Nyheter"