Nyheter

Nyheter

Skolningstillfällen

20.11.2017

9.11. deltog advokat Björn Båsk, jurist Oskar Sundback och vicehäradshövding Sabina Saramo i en skolning gällande aktuella frågor inom konkursrätt. Som föreläsaren fungerade konkursöverinspektör Antti Kurikka. Under skolningen diskuterades bl.a. orsaker till att konkursförfarandet drar ut på tiden, jävsfrågor samt boförvaltarens arvode.

 

14.11. deltog advokat Björn Båsk och advokatsekreterare Tina Windell i en skolning gällande arbetsrättsliga frågor i konkursförfaranden. Som föreläsare fungerade Nylands NTM-centrals ledande jurist Terhi Mäkinen, advokat Lassi Nyyssönen, arbets- och näringsministeriets äldre styrelsesekreterare Nico Steiner samt konkursombudsman Helena Kontkanen. Under skolningen diskuterades bl.a. förfarandet vid lönegaranti, utmaningar i samband med skötsel av lönegaranti och arbetsförhållanden i konkurser samt konkursärendedelegationens nya rekommendationer gällande behandling av arbetsrättsliga frågor i konkursförfaranden.

Gå till "Nyheter"