Nyheter

Nyheter

Skolningstillfällen

13.10.2017

Personalen på vår byrå har aktivt deltagit i skolningstillfällen under de senaste veckorna.

 

27.9 deltog jurist Oskar Sundback och vicehäradshövding Sabina Saramo i en heldagsskolning gällande samboförhållanden och lagstiftningen kring dessa. Under dagen behandlades bl.a. problematik vid definitionen av ett samboförhållande, förfarandesättet vid upplösande av ett samboförhållande samt rätten till gottgörelse.

 

4.10 deltog hela byråns personal i Finlands advokatförbunds skolning kring den nya lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism. Den nya lagen innebär bl.a. strängare krav på advokatbyråers kännedom om sina klienter.

 

5.10 deltog vicehäradshövding Sabina Saramo i nätverksmöte för instanser som arbetar med offer för människohandel i Österbotten. Under mötet diskuterades bl.a. arbetsrelaterad människohandel och trender vid bekämpning av människohandel på internationell nivå.

 

12.10 deltog jurist Oskar Sundback och vicehäradshövding Sabina Saramo i en heldagsskolning gällande arvs- och testamentsrätt. Under skolningen behandlades en stor mängd rättsfall i förhållande till bl.a. testamentens giltighet, värdering av egendom i arvsskiften, förskott på arv samt arvsprocesser med internationella drag.

Gå till "Nyheter"