Nyheter

Nyheter

Skolningar

23.04.2020

Byråns jurister har under de senaste veckorna aktivt deltagit i skolningar som ordnats på distans.

 

Advokat Sabina Saramo deltog 30.3 i ett webinarium där man koncentrerade sig på hur coronasituationen inverkar på arbetsförhållanden. Frågor kring hur karantän, distansarbete och minskat arbetsbehov påverkar arbetssituationer var några av de teman som togs upp. Under webinariet diskuterades situationen både ur arbetstagarens och arbetsgivarens synvinkel.

 

Jurist Anna Harkkila deltog 6.4 i insolvensklubbens diskussionskväll där deltagarna utbytte tankar kring hur insolvensförfaranden på bästa sätt sköts under nuvarande förhållanden. Diskussion kring hur coronasituationen, och i dess kölvatten vidtagna lagändringar, påverkar företag och hur juristkåren kan stöda i dessa tider diskuterades även aktivt.

 

Slutligen har advokat Oskar Sundback och advokat Sabina Saramo 22.4 deltagit i ett webinarium kring coronasituationens inverkan på avtalsförhållanden. Under webinariet diskuterades speciellt Force Majeure och vilka konkreta åtgärder som kan vidtas då oväntade händelser påverkar ett avtals genomförande.

Gå till "Nyheter"