Nyheter

Nyheter

Skolning i skadeståndsrätt

03.04.2017

Fredagen 31.3.2017 ordnades ett skolningstillfälle gällande skadeståndsrättsliga frågor i ljuset av Högsta domstolens praxis. Föreläsare var emeritusprofessor Ari Saarnilehto. Under skolningstillfället behandlades bl.a. differensteori, preskriptionstid samt kanaliseringsregler. Från Näsman & Båsk deltog advokat Kirsi Hägglund, vicehäradshövding Sabina Saramo samt jur.mag. Oskar Sundback.

Gå till "Nyheter"