Nyheter

Nyheter

Praktikant

19.03.2019
Näsman & Båsk har under flera års tid samarbetat med Helsingfors Universitets juridiska fakultet och speciellt med enheten i Vasa. Som en del av samarbetet ger vi studerande möjlighet att både under vårterminen och höstterminen utföra en s.k. 100-timmars praktik vid vår byrå.
Våra praktikanter har visat sig vara duktiga och kunniga och har dessutom tillfört ungdomlig iver och energi till vår arbetgemenskap.
 
Studerandena har i sin tur fått insyn i vardagen på vår advokatbyrå och har även fått erfarenhet av arbetet som jurist på en advokatbyrå. Vår nuvarande praktikant Oona Eerola är redan på slutrakan av sin praktiktid. "Under 100-timmars praktiken har jag haft väldigt varierande uppgifter. Jag har bl.a. fått reda ut olika knepiga juridiska problem och skrivit utkast till olika dokument. Det bästa med praktiken är varit arbetsuppgifternas mångsidighet och det stöttande arbetsklimatet", berättar Oona.
OonaEerola2019
Gå till "Nyheter"