Nyheter

Nyheter

Nätverksmöte om människohandel i Österbotten

24.03.2017

Torsdagen 23.3.2017 hölls ett nätverksmöte om människohandel i Österbotten vid Brottsofferjouren i Vasa. I mötet deltog bl.a. aktörer från polisen, kommunen, socialen och församlingen. Vicehäradshövding Sabina Saramo deltog såsom enda jurist i mötet. Under tillfället bytte man erfarenheter och diskuterade hur hjälpsystemen kring offer för människohandel kunde utvecklas och förbättras. Ett uppföljningsmöte är planerad till slutet av augusti.

Gå till "Nyheter"