Nyheter

Nyheter

Människohandel i Österbotten

09.11.2018

Människohandel är ett allvarligt brott som är synnerligen komplicerat att utreda. Detta har även lett till att vi har få fällande domar för det ifrågavarande brottet i detta land. Orsaken är att det ofta handlar om tolkningsskillnader, som på ett avgörande sätt påverkar brottsrubriceringen. Tyvärr påverkar det i sin tur människohandelsoffrens möjlighet till stöd och juridisk hjälp.

 

Igenkännande av människohandelsoffer och information om hjälp- och stödåtgärder behandlades ingående på utbildningen om människohandel i Österbotten som ordnades 6.11.2018. Österbotten är, efter Helsingfors, det område i vårt land där flest människohandelsfall uppdagats under de senaste åren. Av denna orsak är temat synnerligen aktuellt och viktigt. Vicehäradshövding Sabina Saramo från vår byrå deltog med stort intresse i heldagsskolningen. VH Saramo har företrätt offer för människohandel i rättsprocess och sitter även som enda juridiska ombud från Vasatrakten med i nätverksgruppen för bekämpning av männisohandel i Österbotten.

 

Människohandel kan bekämpas, men för att kunna göra detta på ett effektivt sätt krävs att information om problemet sprids samt att vi alla håller upp ögonen och reagerar då vi misstänker att någonting inte står rätt till t.ex. på en arbetsplats.

 

Läs om utbildningen om människohandel i Österbotten på Vasabladet.

Gå till "Nyheter"