Nyheter

Nyheter

KURS OM VITTNESPSYKOLOGI FÖR ADVOKATER

02.11.2017

Måndagen 30.10.2017 ordnade Finlands advokatförbund en skolning inom vittnespsykologi. Skolningen koncentrerade sig på den psykologiska aspekten vid förhör med parter samt risken med felaktiga erkännanden. Under skolningen behandlades även advokatens och huvudmannens sanningsplikt, advokatens rättigheter och skyldigheter vid polisförhör i ljuset av EU-direktivet om ombud samt de etiska problem som kan uppstå om det finns misstanke om att ett felaktigt erkännande har gjorts av advokatens huvudman. Som föreläsare fungerade psykologie doktor Julia Korkman samt advokat Markku Fredman. Från Näsman & Båsk deltog vicehäradshövding Sabina Saramo i skolningen.

Gå till "Nyheter"