Nyheter

Nyheter

Karriär 2025

27.08.2018

Fredagen 24.8.2018 ordnade Vi7-gymnasierna en gemensam inspirationsdag för sina studeranden på Academill i Vasa. Sammanlagt deltog 372 abiturienter från Kristinestad, Närpes, Petalax, Vasa, Korsholm och Vörå i evenemanget Karriär2025. Syftet med dagen var att ge abiturienterna en inblick i vad karriärer inom olika yrkesgrupper innebär i praktiken. Vicehäradshövding Sabina Saramo berättade under tre pass om hur det är att arbeta som jurist i advokatbranschen och inom domstolsväsendet. Med ett deltagarantal på ca 60 ungdomar, hoppas vi på många nya kollegor i framtiden!

Karriar2025 2018

Gå till "Nyheter"