Nyheter

Nyheter

Fortbildning gällande tvister vid fastighetsköp

03.03.2016

Byråns advokater Björn Båsk och Kirsi Hägglund samt vicehäradshövding Sabina Saramo deltog 30.3.2016 i en kurs som behandlade tvister vid fastighetsköp. Under fortbildningen behandlades bl.a. kvalitetsfel enligt jordabalken, köparens skyldigheter vid fastighetsköp samt följder av fel i ljuset av högsta domstolens prejudikat och hovrättspraxis. I samband med behandling av bevisfrågor redogjordes det även för både nya och äldre undersökningsmetoder vid fukt- och mögelskador.

Gå till "Nyheter"