Nyheter

Nyheter

Föreläsning vid brottsofferjouren

24.02.2017

Vicehäradshövding Sabina Saramo höll under torsdagskvällen (23.2.2017) en föreläsning om juristens roll i brottmålsprocessen för blivande stödpersoner vid Brottsofferjourens svenskspråkiga enhet. Under kvällen diskuterades även rättsskydd, rättshjälp samt möjligheter för en målsägande att kräva skadestånd pga. en brottslig gärning. De blivande stödpersonerna var mycket aktiva under kvällen och det fördes en god diskussion kring brottmålsprocessens olika skeden. Tack till Brottsofferjouren för inbjudan att medverka i utbildningen av nya stödpersoner!

Gå till "Nyheter"