Nyheter

Nyheter

Föreläsning 31.1.2020

03.02.2020

Advokat Oskar Sundback höll på torsdagen 30.1. en synnerligen populär föreläsning under temat ”Testamente och intressebevakningsfullmakt” (på finska). Vasa huvudbiblioteks Drama-sal vad smockfull med åhörare och föreläsningens ämne gav upphov till en livlig diskussion. Tack till alla deltagare!

OskarForelasning300120

Gå till "Nyheter"