Nyheter

Nyheter

Ägarskifteseminarie

16.04.2019
Måndagen 15.4.2019 ordnade Vasaregionens Utveckling Ab VASEK, Kristinestads näringslivscentral och Ab Jakobstadsregionens Utvecklingsbolag Concordia ett seminarium om ägar- och generationsväxlingar. Seminariet som hölls på Restaurang Berny's vid Replot bron var synnerligen välbesökt. Deltagarantalet var närmare 100 stycken och dessutom fanns många samarbetspartners på plats för att presentera sig och sin verksamhet.


Näsman & Båsk, genom advokat Oskar Sundback, var en av föreläsarna på seminariet. Oskar föreläste inför aktiva företagare om skattefrågor vid ägar- och generationsväxlingar. Dessutom deltog Näsman & Båsk med en egen monter, vid vilken deltagarna fick ta del av information om vår advokatbyrå och dessutom fick i sig både lite sött och salt. Ett stort tack till arrangörerna och alla deltagare! 

SeminarieBernys150419
Gå till "Nyheter"