Nyheter

Nyheter

Advokatförbundets utbildning

13.01.2012

Advokaterna Björn Båsk och Christian Näsman deltog i de utbildningstillfällen som ordnades av advokatförbundet under advokatdagarna i Helsingfors. På utbildningstillfällena behandlades bl.a. den nya domstolspraxisen inom arbetsrätten och hur advokatverksamheten kan utvecklas.

Gå till "Nyheter"