Nyheter

Nyheter

Advokatförbundets utbildning

06.02.2013

Åbo universitets juridiska fakultet arrangerade tillsammans med Finlands Advokatförbund ett utbildningstillfälle där aktualiteter inom kvarlåtenskapsrätten behandlades i ljuset av rättspraxis. Under utbildningen gick man igenom högsta domstolens senaste avgöranden gällande förskott på arv, laglott, testamente och arvsskifte.

Gå till "Nyheter"