Kundinfo

Kundinfo

Asiakastietoa

Etämyynnin ennakkotiedot

 

Asianajotoimisto Näsman & Båsk Oy
Kauppapuistikko 12 B 11
65100 VAASA
Puh (06) 356 5600
Faksi (06) 356 5601
Sähköposti info@anb.fi
www.anb.fi

Toimisto on merkittynä Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin ja toimiston Y-tunnus on 2717791-4.

Toimiston arvonlisäverotunniste on FI2717791-4.

Toimiston asianajajat on merkitty Suomen Asianajajaliiton ylläpitämään asianajajaluetteloon. Asianajajien käyttämä ”asianajaja” – ammattinimike on annettu Suomessa ja asianajajia valvova viranomainen on:
Suomen Asianajajaliitto
PL 194 (Simonkatu 12 B)
00101 HELSINKI
puh. (09) 6866 120
faksi (09) 6866 1299
info@asianajajaliitto.fi

www.asianajajaliitto.fi

Toimiston palveluhinnasto löytyy alasivulta ”meistä” ja ”hinnasto”. Hinnat ovat voimassa toistaiseksi. 

Asianajotoimisto Näsman & Båsk tarjoaa asianajopalveluita. Toimeksiannot suoritetaan huolellisesti ja ammattimaisesti hyvää asianajajatapaa noudattaen. 


Toimistolla on Suomen Asianajajaliiton vastuuvakuutusta koskevien ohjeiden mukainen varallisuusvahingon varalle otettu vastuuvakuutus. Vakuutuksen antajan yhteistiedot ovat:
Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia
Televisiokatu 1, Helsinki
Postiosoite: 00017 Fennia
puh. 010 5031
faksi 010 503 5300
info@fennia.fi
www.fennia.fi

 

Kuluttajansuojalain 6 luvun 14 §:n mukaan kuluttajalla on oikeus peruuttaa puhelimitse, kirjeitse, sähköpostin tai verkkosivujen välityksellä tai muun etäviestimen avulla tehty sopimus ilmoittamalla siitä toimeksisaajalle 14 päivän kuluessa toimeksiantovahvistuksen vastaanottamisesta. Tätä peruuttamisoikeutta ei kuitenkaan ole, jos toimeksiannon suorittaminen on kuluttajan suostumuksella aloitettu.