Nyheter

Nyheter

Ajankohtaista

Uutiskirje

24.09.2018
Asianajotoimisto Näsman & Båsk lähettää muutaman kerran vuodessa sähköisen uutiskirjeen. Uutiskirjeet sisältävät uutisia toimistoltamme sekä lyhyitä oikeudellisia tiedotteita. Mikäli haluat saada uutiskirjeemme, ilmoitathan meille siitä s-postiosoiteeseen info@anb.fi. Alla ote syyskuun uutiskirjeestä:
 
Reklamaatio kiinteistön virheestä
 
Maakaari sisältää tärkeitä säännöksiä siitä, minkä ajan sisällä kiinteistön ostajan tulee tehdä reklamaatio virheestä.
 
Laatuvirheestä, mihin kuuluu esimerkiksi piilevät virheet, tulee tehdä reklamaatio viiden vuoden sisällä siitä, kun kiinteistön hallinta on luovutettu ostajalle. Mikäli reklamaatiota ei tehdä tämän ajan sisällä, menettää ostaja oikeuden vedota virheeseen. Ostaja voi myös vaatia kaupan purkua, jos kiinteistössä on oleellisia virheitä. Ostajan täytyy siinä tapauksessa kuitenkin nostaa kanne kymmenen vuoden sisällä siitä, kun kiinteistön hallinta on hänelle luovutettu, muuten hän menettää tämän oikeuden. Asiassa on huomioitavaa myös se, että myyjällä ja ostajalla on mahdollisuus tehdä keskenään sopimus, jossa he soveltavat lyhyempiä määräaikoja kuin yllä mainitut. 
 
Yllämainitut määräajat ovat lopullisia – on kuitenkin tärkeää huomioida, että reklamaatio täytyy näistä huolimatta tehdä kohtuullisessa ajassa virheen havaitsemisesta tai siitä kun virhe olisi tullut havaita. Kiinteistökaupassa kohtuullisen ajan on katsottu olevan noin kuusi kuukautta. Reklamaatioon tulee sisällyttää myös perusteet vaatimukselleen. Täytyy siis pidättää itsellään oikeus purkaa kauppa, vaatia hinnanalennusta sekä vahingonkorvasta. Koska vaatimusten täytyy olla perusteltuja, on myös määriteltävä summa hinnanalennukselle. 
 
On siis ehdottoman tärkeää reagoida kiinteistön virheeseen heti, koska muussa tapauksessa ostaja voi menettää oikeutensa vedota virheeseen tai vaatia kaupan purkua.
Siirry "Ajankohtaista"-sivulle