Nyheter

Ajankohtaista

Skolningsdag inom barnskyddsfrågor

10.05.2010

Dagen inleddes med att förvaltningssekreterare Jan-Erik Salo föreläste om Vasa förvaltningsdomstols praxis och processledning i barnskyddsärenden. Barnpsykiater Pekka Räisänen höll därefter en föreläsning om barns beteendestörningar och vård. Dagen avslutades med att professor Eva Gottberg föreläste om vilka erfarenheter man har av den nya barnskyddslagen. Ungefär 90 personer deltog i skolningsdagen som ordnades av Vasa förvaltningsdomstol och Finlands svenska socialförbund rf.

Siirry "Ajankohtaista"-sivulle