Nyheter

Ajankohtaista

Advokatförbundets utbildning

20.05.2010

Åbo universitets juridiska utbildningsenhet arrangerade tillsammans med Finlands Advokatförbund ett vidareutbildningstillfälle för advokater gällande förnyelsen av lagstiftningen kring bostadsaktiebolag. Vid utbildningstillfället behandlades bl.a. kravet på likabehandling av aktionärerna samt uppdelningen av ansvaret mellan aktionärerna och bolaget för skador uppkomna i olika delar av byggnaden.

Siirry "Ajankohtaista"-sivulle