Nyheter

Ajankohtaista

Utbildningstillfälle on besvärstillståndsförfarandet vid högsta domstolen

25.11.2011

Advokaterna Björn Båsk och Christian Näsman deltog i Vasa advokatförenings utbildningstillfälle i Kokkola gällande besvärstillståndsförfarandet vid högsta domstolen. Justitierådet Ari Kantor föreläste bl.a. om högsta domstolens uppgift som prejudikatsdomstol, om hur ansökan om besvärstillstånd formuleras och grunderna för beviljandet av tillstånd. Kantor föreläste även om det så kallade prejudikatbesväret.

Siirry "Ajankohtaista"-sivulle