Nyheter

Ajankohtaista

OK Indrivning Ab rekommenderar vår byrå åt sina kunder

14.12.2011

Vår byrå är en av de byråer som OK Indrivning Ab rekommenderar sina kunder att anlita för indrivning av stridiga fordringar i domstol.

Stridiga fordringsmål måste avgöras i tingsrätten. Processen startar genom att fordringsägaren inlämnar en stämningsansökan till domstolen. Innan detta är det dock skäl att låta en sakkunnig bedöma förutsättningarna för en lyckad process. Vår byrås jurister bistår gärna i ifrågavarande situationer.

Siirry "Ajankohtaista"-sivulle