Nyheter

Ajankohtaista

Follo-modellen vid Österbottens tingsrätt

04.06.2012

I början av år 2011 påbörjades vid fyra tingsrätter ett försök med den s.k. Follo-modellen. Modellen går ut på att man i ärenden som gäller barns vårdnad, umgängesrätt och underhåll genom domstolsförlikning och genom utnyttjande av sakkunnigbiträden försöker uppnå en förlikningslösning som är till barnets bästa. Med anledning av att man i försöken fått goda resultat inleds nu också domstolsförlikning vid Österbottens tingsrätt från och med 1.9.2012. Försöket fortsätter till slutet av år 2013.

 

En planeringsgrupp bestående av representanter från tingsrätten och från regionens socialverk har tillsatts för att ansvara för genomförandet av projektet vid Österbottens tingsrätt. Vår byrås advokat Kirsi Hägglund fungerar som advokaternas representant i planeringsgruppen.

Siirry "Ajankohtaista"-sivulle