Nyheter

Ajankohtaista

Koulutustilaisuuksia

13.10.2017

Toimistomme henkilökunta on viimeisten viikkojen aikana osallistunut aktiivisesti eri koulutustilaisuuksiin.

 

27.9. osallistuivat lakimies Oskar Sundback ja varatuomari Sabina Saramo koko päivän kestävään avoliittoa ja siihen liittyvää lainsäädäntöä koskevaan koulutukseen. Päivän aikana käsiteltiin mm. avoimia kysymyksiä avoliittosuhteen määrittelyssä, avoliittosuhteen purkamisen käytännöntoimia sekä oikeutta hyvitykseen.

 

4.10. osallistui toimistomme koko henkilökunta Suomen Asianajajaliiton järjestämään koulutukseen koskien rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä säädettyä uutta lakia. Uusi laki asettaa mm. aiempaa tiukemmat vaatimukset asianajotoimistoille tunnistaa asiakkaansa.

 

5.10. osallistui varatuomari Sabina Saramo Pohjanmaan alueella toimiville ihmiskaupan uhrien parissa työskenteleville järjestettyyn verkostoitumiskokoukseen. Kokouksessa keskusteltiin mm. työsidonnaisesta ihmiskaupasta ja ihmiskaupan estämisen trendeistä kansainvälisellä tasolla.

 

12.10. osallistuivat lakimies Oskar Sundback ja varatuomari Sabina Saramo koko päivän kestävään perintö- ja testamenttioikeuden ajankohtaispäivään. Koulutuksessa käytiin läpi lukuisa määrä eri oikeustapauksia mm. testamentin pätevyydestä, omaisuuden arvostuksesta pesänjaossa, ennakkoperinnöstä sekä kasainvälisiä elementtejä sisältävistä perintöprosesseista.

Siirry "Ajankohtaista"-sivulle