Nyheter

Nyheter

Ajankohtaista

GDPR - Uusi tietosuoja-asetus

23.05.2018
EU:n uusi tietosuoja-asetus (GDPR) astuu voimaan 25.5.2018. EU-asetus on välittömästi sovellettavissa kaikissa EU-maissa. Vanha henkilötietolaki tullaan lähitulevaisuudessa myös kansallisella tasolla korvaamaan uudella tietosuojalailla, joka paremmin vastaa EU-asetuksen asettamia määräyksiä.
 
Tämän välittömästi sovellettavissa olevan asetuksen tarkoituksena on vahvistaa ja yhdenmukaistaa luonnollisten henkilöiden henkilötietojen käsittelyyn liittyvien perusoikeuksien ja vapauksien turvaamista. GDPR sisältää mm. sen, että henkilötietojen käsittelytapa muuttuu avoimemmaksi, jolloin yksityishenkilöt pystyvät saamaan tietoa siitä mitä, miten ja mihin tarkoitukseen henkilötietoja kerätään ja miten niitä käsitellään.
 
Henkilötietojen käsittely asianajotoimistoissa eroaa kuitenkin huomattavasti muissa organisaatioissa tapahtuvasta henkilötietojen käsittelystä. Asianajajia ja asianajotoimistoja sitoo laki asianajajista sekä hyvä asianajotapa, joihin sisältyy mm. vahva salassapito- ja vaitiolovelvollisuus. Asianajajia sitova salassapito- ja vaitiolovelvollisuus menee EU-asetuksen määräysten edelle, kun kyse on yksityishenkilön oikeudesta saada tietoa henkilötietojen käsittelystä. Tämä pitää sisällään sen, että asianajotoimistot eivät jatkossakaan tule antamaan tietoja asiakassuhteistaan, toimeksiannoistaan tai muista vastaavista tiedoista. Huolimatta henkilötietojen käsittelyä koskevista uusista määräyksistä, ei siis ole mitään riskiä siitä, että arkaluonteiset tiedot tulisivat ulkopuolisten tietoon. Kaikilta muilta osin noudatetaan myös asianajotoiminnassa uuden EU-asetuksen määräyksiä.
 
Olemme Näsman & Båskilla kevään kuluessa aktiivisesti valmistautuneet asetuksen voimaantuloon. Olemme osallistuneet useisiin aihetta koskeviin koulutuksiin ja myös itse pitäneet koulutuksia asetuksen vaikutuksista yritysten ja organisaatioiden toimintaan. Asianajaja Christian Näsman on Asianajajaliiton edustajana tavannut tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnion 11.5.2018, jolloin on käyty keskustelua GDPR:n vaikutuksista asianajotoimintaan. Keskustelu oli kovin antoisa ja on vaikuttanut suoraan siihen suositukseen, jonka Asianajajaliitto on jäsenilleen antanut.
 
Yksityishenkilöiden henkilötietojen turvallinen käsittely on aina ollut toimistollemme ensisijaisen tärkeää! GDPR:n voimaantulon myötä pyrimme kehittämään toimintatapojamme entisestään, jotta asiakkaamme myös tulevaisuudessa saavat riittävää tietoa siitä, miten me toiminnassamme huomioimme henkilötietojen ja muun arkaluonteisen tiedon suojan.
Siirry "Ajankohtaista"-sivulle