Nyheter

Ajankohtaista

Ehdotus perintö- ja lahjaveron kevennyksestä

29.12.2016

Hallitus on esittänyt, että perintö- ja lahjaverolakia kevennetään veroasteikkojen kaikissa portaissa vuoden 2017 alusta alkaen. Lakia ei ole vielä vahvistettu, mutta Valtiovarainvaliokunta on jo hyväksynyt ehdotuksen. Tuleeko laki voimaan vuoden vaihteessa, selviää lähipäivinä.

Erityisesti yritysten ja maatilojen sukupolvenvaihdosten edistämiseksi tulisivat kevennykset painottumaan lahjaveroasteikon ensimmäiseen veroluokkaan, johon kuuluvat muun muassa lahjanantajan aviopuoliso ja lapset sekä lapsenlapset samoin kuin vanhemmat ja isovanhemmat.

 

Esitettyjen muutosten myötä myös perinnönjättäjän puolison ja alaikäisen lapsen saaman perinnön verovapaa osuus kasvaisi. Ehdotuksen mukaan korotettaisiin nykyistä 60.000 euron puolisovähennystä 90.000 euroon ja 40.000 euron alaikäisyysvähennystä 60.000 euroon. Näin ollen leski maksaisi veroa vasta, jos perintö-osuus ylittää 110.000 euroa euro (90.000 + 20.000 ?) ja alaikäinen lapsi vasta, jos perintöosuus ylittää 80.000 euroa euro (60.000 + 20.000 ?). Perittävän kuoleman johdosta lähiomaiselle ja/tai kuolinpesälle maksettavan vakuutuskorvauksen osittainen verovapaus sitä vastoin poistettaisiin.

 

Perintö- ja lahjaveroprosentti pienenisi kaikissa portaissa sekä ensimmäisessä että toisessa veroluokassa. Lahjaverotuksessa kevennystä tuo myös portaikon alarajojen nostaminen. Esimerkiksi lahjaverotuksen alin raja, eli pienin verotettava määrä, nousisi esityksen mukaan nykyisestä 4.000 eurosta 5.000 euroon. Esitettyjen muutosten johdosta kannattaa ensimmäisessä veroluokassa antaa pienemmät omaisuuserät jatkossa perintönä mutta suuremmat omaisuuserät lahjana. Lahjavero esimerkiksi puolen miljoonan omaisuuserästä olisi reilut pari tuhatta euroa pienempi kuin perintövero.

 

Lahja, joka koskee tavanomaista koti-irtaimistoa, on edelleen veroton, mikäli lahjan arvo on maksimissaan 4.000 euroa. Tavanomaiseen koti-irtaimistoon lasketaan mm. jokapäiväiseen käyttöön tarkoitetut kalusteet ja posliini. Myös rahasumma, joka käytetään toisen henkilön kasvatukseen, koulutukseen tai toisen elatukseen on jatkossakin veroton.

Siirry "Ajankohtaista"-sivulle