Minkälaisessa tilanteessa yrityssaneeraus on mahdollinen?Milloin sovelletaan kauppalakia ja milloin kuluttajansuojalakia?Mitä tarkoitetaan kohtuuttomilla sopimusehdoilla?Mikä on myyjän vastuu uuden asunnon kaupassa?Mitä tarkoittaa lesken tasinkoprivilegi?Olen kuullut käräjäoikeuden Follo-projektista, mitä se tarkoittaa?Saavatko yritykset lähettää suoramarkkinointiviestejä sähköpostiini?Vuokraamassani asunnossa meni vuokranantajan tiskikone rikki. Kuuluuko uuden hankkiminen vuokralaiselle vai asunnon omistajalle?Vuokranantajan vastuu vuokra-asunnosta ja sen mahdollisesta puutteellisuudesta?Kuka maksaa elatusta?Voiko perittävän hyväksi tehdystä työstä saada korvausta?Reklamaatioaika kiinteistön laatuvirheestä?Mitä tapahtuu jos asunto-osakeyhtiön osakkeenomistaja jättää yhtiövastikkeet maksamatta?Ostin käytetyn auton autokaupasta 3 vuotta sitten. Katsastettuani auton nyt kolmannen kerran, katsastuskonttorissa huomattiin autossa käytetyn Suomessa ei-hyväksyttyjä osia, eikä auto mennyt katsastuksesta läpi. Mikä on auton myyneen liikkeen vastuKuuluuko perintönä saatu omaisuus avio-oikeuden alaiseen omaisuuteen. Voiko omaisuuden sulkea avio-oikeuden ulkopuolelle perinnönjättäjän kuoleman jälkeen?Jakamattoman kuolinpesän osakkaina ovat leski ja vainajan rintaperilliset. Puolisoiden välillä ei ole ollut avioehtoa eikä testamenttia.Kuinka minun tulee menetellä mikäli huomaan tavarassa virheen?Kuka suorittaa perinnönjaon, jos kuolinpesän osakkaiden välit ovat riitaiset?Millä keinoilla voidaan verovapaasti siirtää rahaa lapsille?Kuinka paljon lahjana voidaan luovuttaa ilman että siitä tarvitsee maksaa veroa?Mitkä kriteerit täytyy olla asuntokaupan purulle?Jos myyn asunnostani 98 %, itse jään osakkaaksi 2 %:lla. Talonyhtiössäni on lunastuslauseke, tuleeko se käyttöön myös tässä tapauksessa?Kuolinpesän omaisuuden myynnistä saatujen varojen jakaminen.Jos vuokranantaja on irtisanonut vuokrasopimuksen 6 kuukauden irtisanomisajalla, onko hänellä oikeus tänä aikana korottaa asunnon vuokran suuruutta?Voinko irtisanoutua kesken määräaikaisen työsopimuskauden?Edellytykset käytetyn asunto-osakkeen kaupan purulle, kun myyjä ja ostaja ovat yksityishenkilöitä.Omistusasunnon myynti - verokohtelu?

Yritysoikeus

Yritysjuridiikka näkyy jokapäiväisessä toiminnassa yhteiskunnan melkein kaikilla aloilla. Tämä oikeudenala säätelee yritystoiminnan oikeudellisia kysymyksia. Jo silloin kun ollaan perustamassa yritystä, on hyvä tietää mitä vaatimuksia kaupparekisteri ja osayhtiölaki tai vastaava lainsäädäntö vaatii. Yrityksen perustamisen yhteydessä on usein tarpeen saada ulkopuolista rahoitusta ja silloin on myös hyvä tietää, mistä rahoitusta on saatavilla ja kuinka yritys sekä sen taustahenkilöt voivat asettaa vakuuksia rahoitusta varten. Yrityksen toiminnassa ajankohtaistuu usein kysymykset työntekijöiden oikeuksista, vastuunjakosta yrityksessä jne. Kun yrityksen elinkaari syystä tai toisesta lähestyy loppuaan, tulee usein kysymykseen sukupolven vaihdos tai jossakin tapauksessa yrityssaneeraus tai konkurssimenettely.

Yritysjuridiikan keskeisimmät oikeudenalat ovat yhtiöoikeus, työoikeus ja kauppaoikeus. Alla kerrotaan tarkemmin näistä osa-alueista.

Yhtiöoikeus perehtyy muun muassa yhtiön päätöksentekoon ja toimintaan. Yhtiöoikeus myös määrittää onko jokin toimija erillinen oikeushenkilö (yhtiö). Yhtiön puolesta toimijoita ovat työntekijä, toimitusjohtaja ja omistaja. Varsinaisia yhtiön päätöksentekijöitä ovat kuitenkin toimitusjohtaja, hallitus ja omistajat. Yhtiön toiminnassa ja päätöksenteossa merkittävää on valittu yhtiömuoto. Yhtiön velvoitteista ja vastuista ennakolta sopiminen on erityisen tärkeätä, koska vastuu perustuu useimmiten suoraan lakiin, jollei niistä ole erikseen sovittu. Omistajien kesken on myös hyvä sopia asioista. Osakeyhtiössä tällaista sopimusta kutsutaan osakassopimukseksi.

Eräs yritysjuridiikkaan kuuluva ala on työoikeus, joka säätelee työsopimuksista ja niiden päättämisestä. Työsopimuksen lisäksi työsuhdetta säätelevät myös työsopimuslaki ja yleissitovat työehtosopimukset, jotka määrittävät työntekijöiden vähimmäisoikeudet. Työsopimuksen laadinnassakin on syytä hakea neuvoa, koska työsopimus määrittelee työntekijän ja työnantajan oikeudet ja velvoitteet. Joissakin tapauksissa on syytä lisätä erityisehtoja työsopimukseen ja silloin on syytä selvittää ovatko nämä ehdot sopusoinnussa työehtosopimusten ja muun lainsäädännön kanssa.

Kauppaoikeus on laaja oikeudenala. Kauppaoikeuden ja siihen kuuluvien lakien pääasiallinen tehtävä on selvittää kaupan edellytykset, sitovuus ja vahingonkorvausvelvollisuuden syntyedellytykset. Kaupankäynnissä merkittäviä lakeja ovat muun muassa kauppalaki, kauppakaari ja kuluttajansuojalaki. Jos toinen osapuoli on kuluttaja ja toinen elinkeinoharjoittaja sovelletaan kuluttajansuojalain määräyksiä, jotka antavat hyvän suojan heikommalle osapuolelle ts. kuluttajalle.

Yritysjuridiikassa tulee usein tarvetta oikeuden tuntemukselle. Oikeudellisen avun tarvitsijan kannattaa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa kääntyä asiantuntijan puoleen jotta vältetään turhia riskejä tai riitoja. Selvitettävät kysymykset voivat liittyä vastuun jakoon yhtiön sisällä, miten sopimus tulkitaan, kuinka työntekijää kohdellaan ja miten parhaiten voidaan päättää yhtiön toiminta. Näissä asioissa voitte aina kääntyä toimistomme puoleen.

 

Vaasa

Kauppapuistikko 12 B 11
65100 Vaasa
E-mail: info@anb.fi

Puh. +358-6-356 5600
Fax +358-6-356 5601
Tietoja sivuistamme

© Asianajotoimisto Näsman & Båsk Oy.
Powered by Creamarketing WebAdmin 2017.