Mitä tarkoitetaan kohtuuttomilla sopimusehdoilla?Vuokranantajan vastuu vuokra-asunnosta ja sen mahdollisesta puutteellisuudesta?Omistusasunnon myynti - verokohtelu?Olen kuullut käräjäoikeuden Follo-projektista, mitä se tarkoittaa?Minkälaisessa tilanteessa yrityssaneeraus on mahdollinen?Ostin käytetyn auton autokaupasta 3 vuotta sitten. Katsastettuani auton nyt kolmannen kerran, katsastuskonttorissa huomattiin autossa käytetyn Suomessa ei-hyväksyttyjä osia, eikä auto mennyt katsastuksesta läpi. Mikä on auton myyneen liikkeen vastuKuolinpesän omaisuuden myynnistä saatujen varojen jakaminen.Edellytykset käytetyn asunto-osakkeen kaupan purulle, kun myyjä ja ostaja ovat yksityishenkilöitä.Kuka maksaa elatusta?Voinko irtisanoutua kesken määräaikaisen työsopimuskauden?Mikä on myyjän vastuu uuden asunnon kaupassa?Jakamattoman kuolinpesän osakkaina ovat leski ja vainajan rintaperilliset. Puolisoiden välillä ei ole ollut avioehtoa eikä testamenttia.Vuokraamassani asunnossa meni vuokranantajan tiskikone rikki. Kuuluuko uuden hankkiminen vuokralaiselle vai asunnon omistajalle?Jos vuokranantaja on irtisanonut vuokrasopimuksen 6 kuukauden irtisanomisajalla, onko hänellä oikeus tänä aikana korottaa asunnon vuokran suuruutta?Mitä tarkoittaa lesken tasinkoprivilegi?Mitkä kriteerit täytyy olla asuntokaupan purulle?Kuka suorittaa perinnönjaon, jos kuolinpesän osakkaiden välit ovat riitaiset?Reklamaatioaika kiinteistön laatuvirheestä?Voiko perittävän hyväksi tehdystä työstä saada korvausta?Millä keinoilla voidaan verovapaasti siirtää rahaa lapsille?Saavatko yritykset lähettää suoramarkkinointiviestejä sähköpostiini?Mitä tapahtuu jos asunto-osakeyhtiön osakkeenomistaja jättää yhtiövastikkeet maksamatta?Kuinka paljon lahjana voidaan luovuttaa ilman että siitä tarvitsee maksaa veroa?Kuuluuko perintönä saatu omaisuus avio-oikeuden alaiseen omaisuuteen. Voiko omaisuuden sulkea avio-oikeuden ulkopuolelle perinnönjättäjän kuoleman jälkeen?Kuinka minun tulee menetellä mikäli huomaan tavarassa virheen?Jos myyn asunnostani 98 %, itse jään osakkaaksi 2 %:lla. Talonyhtiössäni on lunastuslauseke, tuleeko se käyttöön myös tässä tapauksessa?Milloin sovelletaan kauppalakia ja milloin kuluttajansuojalakia?

Saneeraus ja konkurssi

Yrityssaneerauksen syynä voi olla elinkelpoisen, taloudellisissa vaikeuksissa velkaantumisen takia olevan yrityksen toiminnan jatkuvuuden turvaaminen sekä yrityksen velka-asioiden kuntoon järjestäminen. Saneeraus voi olla vaihtoehtona konkurssimenettelylle huolimatta yrityksen yhtiömuodosta. Jos yrityksellä on saneeraushakemus vireillä käräjäoikeudessa ennen kuin yritys on asetettu konkurssiin, tehdään saneerausta koskeva päätös aina ennen kuin käräjäoikeus ottaa kantaa konkurssihakemukseen.

Saneerauksen myöntämiselle on erilaisia edellytyksiä ja esteitä. Esteenä voi olla esimerkiksi se, etteivät yrityksen maksuvaikeudet poistu saneerauksesta huolimatta tai että yrityksen varat eivät riitä kattamaan saneerausmenettelyn kustannuksia. Yrityksen ei tarvitse vielä olla maksukyvytön, jotta saneerausmenettely myönnettäisiin, ja pääsääntöisesti yrityksellä on paremmat mahdollisuudet selviytyä saneerausmenettelystä, jos toimenpiteisiin ryhdytään jo mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.

Kun käräjäoikeus tekee päätöksen saneerausmenettelyn aloittamisesta, määrätään samalla selvittäjä muun muassa saneerausohjelmaehdotuksen laatimista varten. Yksi saneerausmenettelyn oikeusvaikutuksista on, että saneerauksessa olevien velkojen viivästyskorot lakkaavat juoksemasta. Saneerausveloilla tarkoitetaan velkoja, jotka yrityksellä oli silloin, kun hakemus jätettiin käräjäoikeuteen. Käräjäoikeus käsittelee selvittäjän laatiman saneerausohjelmaehdotuksen ja velkojille annetaan tilaisuus kommentoida ehdotusta. Kun saneerausohjelma on vahvistettu, määrätään yleensä samalla myös valvoja, jonka tehtävänä on valvoa, että yritys noudattaa vahvistettua saneerausohjelmaa. Jos yritys onnistuu jatkamaan toimintaansa ja noudattamaan laadittua ohjelmaa, on saneeraus onnistunut ja saneerausvelat maksettu.

 

Jos yrityksen maksukykyä ei voida parantaa saneerausmenettelyllä tai yrityksen toiminta ei enää tuota voittoa, voidaan hakea konkurssia. Käräjäoikeus määrää konkurssiin asettamisen yhteydessä pesänhoitajan, jonka tehtäviin kuuluu muun muassa pesäluettelon, velallisselvityksen ja jakoluetteloehdotuksen laatiminen. Konkurssissa omaisuus realisoidaan ja kertyneet varat jaetaan vahvistetun jakoluettelon mukaan. Kun jako on suoritettu ja kaikki konkurssimenettelyn toimenpiteet suoritettu, voidaan konkurssi lopettaa ja täten päättää yrityksen historia.
 
Vaasa

Kauppapuistikko 12 B 11
65100 Vaasa
E-mail: info@anb.fi

Puh. +358-6-356 5600
Fax +358-6-356 5601
Tietoja sivuistamme

© Asianajotoimisto Näsman & Båsk Oy.
Powered by Creamarketing WebAdmin 2017.