Millä keinoilla voidaan verovapaasti siirtää rahaa lapsille?Reklamaatioaika kiinteistön laatuvirheestä?Ostin käytetyn auton autokaupasta 3 vuotta sitten. Katsastettuani auton nyt kolmannen kerran, katsastuskonttorissa huomattiin autossa käytetyn Suomessa ei-hyväksyttyjä osia, eikä auto mennyt katsastuksesta läpi. Mikä on auton myyneen liikkeen vastuMinkälaisessa tilanteessa yrityssaneeraus on mahdollinen?Milloin sovelletaan kauppalakia ja milloin kuluttajansuojalakia?Voinko irtisanoutua kesken määräaikaisen työsopimuskauden?Kuka maksaa elatusta?Jos myyn asunnostani 98 %, itse jään osakkaaksi 2 %:lla. Talonyhtiössäni on lunastuslauseke, tuleeko se käyttöön myös tässä tapauksessa?Kuinka paljon lahjana voidaan luovuttaa ilman että siitä tarvitsee maksaa veroa?Edellytykset käytetyn asunto-osakkeen kaupan purulle, kun myyjä ja ostaja ovat yksityishenkilöitä.Omistusasunnon myynti - verokohtelu?Jos vuokranantaja on irtisanonut vuokrasopimuksen 6 kuukauden irtisanomisajalla, onko hänellä oikeus tänä aikana korottaa asunnon vuokran suuruutta?Jakamattoman kuolinpesän osakkaina ovat leski ja vainajan rintaperilliset. Puolisoiden välillä ei ole ollut avioehtoa eikä testamenttia.Mitä tarkoittaa lesken tasinkoprivilegi?Kuuluuko perintönä saatu omaisuus avio-oikeuden alaiseen omaisuuteen. Voiko omaisuuden sulkea avio-oikeuden ulkopuolelle perinnönjättäjän kuoleman jälkeen?Kuolinpesän omaisuuden myynnistä saatujen varojen jakaminen.Vuokraamassani asunnossa meni vuokranantajan tiskikone rikki. Kuuluuko uuden hankkiminen vuokralaiselle vai asunnon omistajalle?Vuokranantajan vastuu vuokra-asunnosta ja sen mahdollisesta puutteellisuudesta?Kuka suorittaa perinnönjaon, jos kuolinpesän osakkaiden välit ovat riitaiset?Voiko perittävän hyväksi tehdystä työstä saada korvausta?Mitkä kriteerit täytyy olla asuntokaupan purulle?Kuinka minun tulee menetellä mikäli huomaan tavarassa virheen?Olen kuullut käräjäoikeuden Follo-projektista, mitä se tarkoittaa?Mikä on myyjän vastuu uuden asunnon kaupassa?Mitä tapahtuu jos asunto-osakeyhtiön osakkeenomistaja jättää yhtiövastikkeet maksamatta?Mitä tarkoitetaan kohtuuttomilla sopimusehdoilla?Saavatko yritykset lähettää suoramarkkinointiviestejä sähköpostiini?

Saneeraus ja konkurssi

Yrityssaneerauksen syynä voi olla elinkelpoisen, taloudellisissa vaikeuksissa velkaantumisen takia olevan yrityksen toiminnan jatkuvuuden turvaaminen sekä yrityksen velka-asioiden kuntoon järjestäminen. Saneeraus voi olla vaihtoehtona konkurssimenettelylle huolimatta yrityksen yhtiömuodosta. Jos yrityksellä on saneeraushakemus vireillä käräjäoikeudessa ennen kuin yritys on asetettu konkurssiin, tehdään saneerausta koskeva päätös aina ennen kuin käräjäoikeus ottaa kantaa konkurssihakemukseen.

Saneerauksen myöntämiselle on erilaisia edellytyksiä ja esteitä. Esteenä voi olla esimerkiksi se, etteivät yrityksen maksuvaikeudet poistu saneerauksesta huolimatta tai että yrityksen varat eivät riitä kattamaan saneerausmenettelyn kustannuksia. Yrityksen ei tarvitse vielä olla maksukyvytön, jotta saneerausmenettely myönnettäisiin, ja pääsääntöisesti yrityksellä on paremmat mahdollisuudet selviytyä saneerausmenettelystä, jos toimenpiteisiin ryhdytään jo mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.

Kun käräjäoikeus tekee päätöksen saneerausmenettelyn aloittamisesta, määrätään samalla selvittäjä muun muassa saneerausohjelmaehdotuksen laatimista varten. Yksi saneerausmenettelyn oikeusvaikutuksista on, että saneerauksessa olevien velkojen viivästyskorot lakkaavat juoksemasta. Saneerausveloilla tarkoitetaan velkoja, jotka yrityksellä oli silloin, kun hakemus jätettiin käräjäoikeuteen. Käräjäoikeus käsittelee selvittäjän laatiman saneerausohjelmaehdotuksen ja velkojille annetaan tilaisuus kommentoida ehdotusta. Kun saneerausohjelma on vahvistettu, määrätään yleensä samalla myös valvoja, jonka tehtävänä on valvoa, että yritys noudattaa vahvistettua saneerausohjelmaa. Jos yritys onnistuu jatkamaan toimintaansa ja noudattamaan laadittua ohjelmaa, on saneeraus onnistunut ja saneerausvelat maksettu.

 

Jos yrityksen maksukykyä ei voida parantaa saneerausmenettelyllä tai yrityksen toiminta ei enää tuota voittoa, voidaan hakea konkurssia. Käräjäoikeus määrää konkurssiin asettamisen yhteydessä pesänhoitajan, jonka tehtäviin kuuluu muun muassa pesäluettelon, velallisselvityksen ja jakoluetteloehdotuksen laatiminen. Konkurssissa omaisuus realisoidaan ja kertyneet varat jaetaan vahvistetun jakoluettelon mukaan. Kun jako on suoritettu ja kaikki konkurssimenettelyn toimenpiteet suoritettu, voidaan konkurssi lopettaa ja täten päättää yrityksen historia.
 
Vaasa

Kauppapuistikko 12 B 11
65100 Vaasa
E-mail: info@anb.fi

Puh. +358-6-356 5600
Fax +358-6-356 5601
Tietoja sivuistamme

© Asianajotoimisto Näsman & Båsk Oy.
Powered by Creamarketing WebAdmin 2017.