Kuka suorittaa perinnönjaon, jos kuolinpesän osakkaiden välit ovat riitaiset?Mikä on myyjän vastuu uuden asunnon kaupassa?Ostin käytetyn auton autokaupasta 3 vuotta sitten. Katsastettuani auton nyt kolmannen kerran, katsastuskonttorissa huomattiin autossa käytetyn Suomessa ei-hyväksyttyjä osia, eikä auto mennyt katsastuksesta läpi. Mikä on auton myyneen liikkeen vastuKuinka minun tulee menetellä mikäli huomaan tavarassa virheen?Edellytykset käytetyn asunto-osakkeen kaupan purulle, kun myyjä ja ostaja ovat yksityishenkilöitä.Jakamattoman kuolinpesän osakkaina ovat leski ja vainajan rintaperilliset. Puolisoiden välillä ei ole ollut avioehtoa eikä testamenttia.Vuokranantajan vastuu vuokra-asunnosta ja sen mahdollisesta puutteellisuudesta?Millä keinoilla voidaan verovapaasti siirtää rahaa lapsille?Jos vuokranantaja on irtisanonut vuokrasopimuksen 6 kuukauden irtisanomisajalla, onko hänellä oikeus tänä aikana korottaa asunnon vuokran suuruutta?Minkälaisessa tilanteessa yrityssaneeraus on mahdollinen?Mitä tarkoittaa lesken tasinkoprivilegi?Olen kuullut käräjäoikeuden Follo-projektista, mitä se tarkoittaa?Mitkä kriteerit täytyy olla asuntokaupan purulle?Kuinka paljon lahjana voidaan luovuttaa ilman että siitä tarvitsee maksaa veroa?Mitä tapahtuu jos asunto-osakeyhtiön osakkeenomistaja jättää yhtiövastikkeet maksamatta?Kuka maksaa elatusta?Jos myyn asunnostani 98 %, itse jään osakkaaksi 2 %:lla. Talonyhtiössäni on lunastuslauseke, tuleeko se käyttöön myös tässä tapauksessa?Reklamaatioaika kiinteistön laatuvirheestä?Mitä tarkoitetaan kohtuuttomilla sopimusehdoilla?Kuolinpesän omaisuuden myynnistä saatujen varojen jakaminen.Saavatko yritykset lähettää suoramarkkinointiviestejä sähköpostiini?Kuuluuko perintönä saatu omaisuus avio-oikeuden alaiseen omaisuuteen. Voiko omaisuuden sulkea avio-oikeuden ulkopuolelle perinnönjättäjän kuoleman jälkeen?Voiko perittävän hyväksi tehdystä työstä saada korvausta?Vuokraamassani asunnossa meni vuokranantajan tiskikone rikki. Kuuluuko uuden hankkiminen vuokralaiselle vai asunnon omistajalle?Milloin sovelletaan kauppalakia ja milloin kuluttajansuojalakia?Omistusasunnon myynti - verokohtelu?Voinko irtisanoutua kesken määräaikaisen työsopimuskauden?

Perheoikeus


Ennen kuin solmii avioliiton, voi olla hyvä miettiä avio-oikeuden vaikutuksia, ja tarvetta avioehdon laatimiselle. On aina suositeltavaa ottaa yhteyttä ammatti-ihmiseen avioehdon laadinnassa, koska avioehdolla on merkittävä vaikutus siihen, mitä puolisoiden omaisuudelle tapahtuu avioliiton päättyessä. Jos puolisot ovat laatineet avioehdon, kutsutaan heidän omaisuutensa jakoa omaisuuden erotteluksi, mutta mikäli avioehtoa ei ole laadittu huomioidaan avio-oikeus osituksessa.

Avioerot tulevat yhä yleisemmiksi nykypäivän yhteiskunnassa. Mikäli avioparilla on myös lapsia, tulee vanhempien sopia kuinka lasten huolto, tapaamisoikeus ja elatus tulevaisuudessa hoidetaan.

Ennemmin tai myöhemmin joudumme kaikki sen tilanteen eteen, että joku läheinen kuolee. Vainajan kuoleman jälkeen tulee aina tehdä perunkirjoitus. Tämän jälkeen jäämistö jaetaan kuolinpesän osakkaiden kesken toimituksella, jota kutsutaan perinnönjaoksi. Jos kuolinpesän osakkaat eivät pääse yksimielisyyteen siitä, kuinka omaisuus tulisi jakaa, voidaan kuolinpesälle määrätä pesänselvittäjä ja pesänjakaja.

Mikäli omaisuutta ei haluta jakaa suoraan perintökaaren mukaan, tulee laatia testamentti. Testamentilla voidaan tietyin rajoituksin ohjata omaisuutta erityisille tahoille. Tätä asiaa tulee erityisesti avoparien miettiä, sillä avoparit eivät lain mukaan suoraan peri toisiaan.

Avopuolisoihin sovelletaan lakia avopuolisoiden yhteistalouden purkamisesta (laki tuli voimaan 1.4.2011 ja sitä sovelletaan niihin avoliittoihin, jotka puretaan tämän ajankohdan jälkeen). Lakia ei kuitenkaan sovelleta kaikkiin avoliittoihin, vaan ainoastaan sellaisiin avopuolisoihin, jotka ovat asuneet yhteistaloudessa vähintään viisi vuotta tai joilla on tai on ollut yhteinen tai yhteisessä huollossa oleva lapsi. Avopuolisot voivat myös sopia omistussuhteista laatimalla avopuolisoiden välisen sopimuksen. Lain mukaan avopuolisolla on oikeus vaatia omaisuuden erottelua avoliiton päätyttyä. Lähtökohtana erottelussa on, että kumpikin avopuoliso pitää oman omaisuutensa, mutta avopuolisolla voi jossain tapauksissa olla oikeus hyvitykseen.  

Toimistomme voi neuvoa yllä mainituissa tilanteissa ja avustaa tarpeen vaatiessa myös oikeudenkäyntimenettelyssä. Jos Teillä on kysymyksiä tämän sivun aiheista, voitte ottaa yhteyttä toimistoomme, niin selvitämme asiaa yhdessä.
Vaasa

Kauppapuistikko 12 B 11
65100 Vaasa
E-mail: info@anb.fi

Puh. +358-6-356 5600
Fax +358-6-356 5601
Tietoja sivuistamme

© Asianajotoimisto Näsman & Båsk Oy.
Powered by Creamarketing WebAdmin 2017.