Ostin käytetyn auton autokaupasta 3 vuotta sitten. Katsastettuani auton nyt kolmannen kerran, katsastuskonttorissa huomattiin autossa käytetyn Suomessa ei-hyväksyttyjä osia, eikä auto mennyt katsastuksesta läpi. Mikä on auton myyneen liikkeen vastuOlen kuullut käräjäoikeuden Follo-projektista, mitä se tarkoittaa?Kuka suorittaa perinnönjaon, jos kuolinpesän osakkaiden välit ovat riitaiset?Kuinka minun tulee menetellä mikäli huomaan tavarassa virheen?Reklamaatioaika kiinteistön laatuvirheestä?Jos vuokranantaja on irtisanonut vuokrasopimuksen 6 kuukauden irtisanomisajalla, onko hänellä oikeus tänä aikana korottaa asunnon vuokran suuruutta?Kuinka paljon lahjana voidaan luovuttaa ilman että siitä tarvitsee maksaa veroa?Voiko perittävän hyväksi tehdystä työstä saada korvausta?Voinko irtisanoutua kesken määräaikaisen työsopimuskauden?Edellytykset käytetyn asunto-osakkeen kaupan purulle, kun myyjä ja ostaja ovat yksityishenkilöitä.Mikä on myyjän vastuu uuden asunnon kaupassa?Milloin sovelletaan kauppalakia ja milloin kuluttajansuojalakia?Jos myyn asunnostani 98 %, itse jään osakkaaksi 2 %:lla. Talonyhtiössäni on lunastuslauseke, tuleeko se käyttöön myös tässä tapauksessa?Omistusasunnon myynti - verokohtelu?Kuuluuko perintönä saatu omaisuus avio-oikeuden alaiseen omaisuuteen. Voiko omaisuuden sulkea avio-oikeuden ulkopuolelle perinnönjättäjän kuoleman jälkeen?Jakamattoman kuolinpesän osakkaina ovat leski ja vainajan rintaperilliset. Puolisoiden välillä ei ole ollut avioehtoa eikä testamenttia.Kuka maksaa elatusta?Saavatko yritykset lähettää suoramarkkinointiviestejä sähköpostiini?Vuokranantajan vastuu vuokra-asunnosta ja sen mahdollisesta puutteellisuudesta?Vuokraamassani asunnossa meni vuokranantajan tiskikone rikki. Kuuluuko uuden hankkiminen vuokralaiselle vai asunnon omistajalle?Minkälaisessa tilanteessa yrityssaneeraus on mahdollinen?Mitä tarkoitetaan kohtuuttomilla sopimusehdoilla?Millä keinoilla voidaan verovapaasti siirtää rahaa lapsille?Mitkä kriteerit täytyy olla asuntokaupan purulle?Kuolinpesän omaisuuden myynnistä saatujen varojen jakaminen.Mitä tapahtuu jos asunto-osakeyhtiön osakkeenomistaja jättää yhtiövastikkeet maksamatta?Mitä tarkoittaa lesken tasinkoprivilegi?

Ehdotus perintö- ja lahjaveron kevennyksestä

Torstai 29.12.2016

Hallitus on esittänyt, että perintö- ja lahjaverolakia kevennetään veroasteikkojen kaikissa portaissa vuoden 2017 alusta alkaen. Lakia ei ole vielä vahvistettu, mutta Valtiovarainvaliokunta on jo hyväksynyt ehdotuksen. Tuleeko laki voimaan vuoden vaihteessa, selviää lähipäivinä.

Erityisesti yritysten ja maatilojen sukupolvenvaihdosten edistämiseksi tulisivat kevennykset painottumaan lahjaveroasteikon ensimmäiseen veroluokkaan, johon kuuluvat muun muassa lahjanantajan aviopuoliso ja lapset sekä lapsenlapset samoin kuin vanhemmat ja isovanhemmat.

Esitettyjen muutosten myötä myös perinnönjättäjän puolison ja alaikäisen lapsen saaman perinnön verovapaa osuus kasvaisi. Ehdotuksen mukaan korotettaisiin nykyistä 60.000 euron puolisovähennystä 90.000 euroon ja 40.000 euron alaikäisyysvähennystä 60.000 euroon. Näin ollen leski maksaisi veroa vasta, jos perintö-osuus ylittää 110.000 euroa euro (90.000 + 20.000 ?) ja alaikäinen lapsi vasta, jos perintöosuus ylittää 80.000 euroa euro (60.000 + 20.000 ?). Perittävän kuoleman johdosta lähiomaiselle ja/tai kuolinpesälle maksettavan vakuutuskorvauksen osittainen verovapaus sitä vastoin poistettaisiin.

Perintö- ja lahjaveroprosentti pienenisi kaikissa portaissa sekä ensimmäisessä että toisessa veroluokassa. Lahjaverotuksessa kevennystä tuo myös portaikon alarajojen nostaminen. Esimerkiksi lahjaverotuksen alin raja, eli pienin verotettava määrä, nousisi esityksen mukaan nykyisestä 4.000 eurosta 5.000 euroon. Esitettyjen muutosten johdosta kannattaa ensimmäisessä veroluokassa antaa pienemmät omaisuuserät jatkossa perintönä mutta suuremmat omaisuuserät lahjana. Lahjavero esimerkiksi puolen miljoonan omaisuuserästä olisi reilut pari tuhatta euroa pienempi kuin perintövero.

Lahja, joka koskee tavanomaista koti-irtaimistoa, on edelleen veroton, mikäli lahjan arvo on maksimissaan 4.000 euroa. Tavanomaiseen koti-irtaimistoon lasketaan mm. jokapäiväiseen käyttöön tarkoitetut kalusteet ja posliini. Myös rahasumma, joka käytetään toisen henkilön kasvatukseen, koulutukseen tai toisen elatukseen on jatkossakin veroton.


Vaasa

Kauppapuistikko 12 B 11
65100 Vaasa
E-mail: info@anb.fi

Puh. +358-6-356 5600
Fax +358-6-356 5601
Tietoja sivuistamme

© Asianajotoimisto Näsman & Båsk Oy.
Powered by Creamarketing WebAdmin 2017.