Voiko perittävän hyväksi tehdystä työstä saada korvausta?Olen kuullut käräjäoikeuden Follo-projektista, mitä se tarkoittaa?Mitä tarkoittaa lesken tasinkoprivilegi?Jos myyn asunnostani 98 %, itse jään osakkaaksi 2 %:lla. Talonyhtiössäni on lunastuslauseke, tuleeko se käyttöön myös tässä tapauksessa?Minkälaisessa tilanteessa yrityssaneeraus on mahdollinen?Edellytykset käytetyn asunto-osakkeen kaupan purulle, kun myyjä ja ostaja ovat yksityishenkilöitä.Omistusasunnon myynti - verokohtelu?Mitkä kriteerit täytyy olla asuntokaupan purulle?Mikä on myyjän vastuu uuden asunnon kaupassa?Kuinka paljon lahjana voidaan luovuttaa ilman että siitä tarvitsee maksaa veroa?Vuokranantajan vastuu vuokra-asunnosta ja sen mahdollisesta puutteellisuudesta?Mitä tarkoitetaan kohtuuttomilla sopimusehdoilla?Kuuluuko perintönä saatu omaisuus avio-oikeuden alaiseen omaisuuteen. Voiko omaisuuden sulkea avio-oikeuden ulkopuolelle perinnönjättäjän kuoleman jälkeen?Kuka suorittaa perinnönjaon, jos kuolinpesän osakkaiden välit ovat riitaiset?Jos vuokranantaja on irtisanonut vuokrasopimuksen 6 kuukauden irtisanomisajalla, onko hänellä oikeus tänä aikana korottaa asunnon vuokran suuruutta?Ostin käytetyn auton autokaupasta 3 vuotta sitten. Katsastettuani auton nyt kolmannen kerran, katsastuskonttorissa huomattiin autossa käytetyn Suomessa ei-hyväksyttyjä osia, eikä auto mennyt katsastuksesta läpi. Mikä on auton myyneen liikkeen vastuJakamattoman kuolinpesän osakkaina ovat leski ja vainajan rintaperilliset. Puolisoiden välillä ei ole ollut avioehtoa eikä testamenttia.Kuolinpesän omaisuuden myynnistä saatujen varojen jakaminen.Voinko irtisanoutua kesken määräaikaisen työsopimuskauden?Reklamaatioaika kiinteistön laatuvirheestä?Mitä tapahtuu jos asunto-osakeyhtiön osakkeenomistaja jättää yhtiövastikkeet maksamatta?Millä keinoilla voidaan verovapaasti siirtää rahaa lapsille?Saavatko yritykset lähettää suoramarkkinointiviestejä sähköpostiini?Vuokraamassani asunnossa meni vuokranantajan tiskikone rikki. Kuuluuko uuden hankkiminen vuokralaiselle vai asunnon omistajalle?Kuka maksaa elatusta?Kuinka minun tulee menetellä mikäli huomaan tavarassa virheen?Milloin sovelletaan kauppalakia ja milloin kuluttajansuojalakia?

Ehdotus perintö- ja lahjaveron kevennyksestä

Torstai 29.12.2016

Hallitus on esittänyt, että perintö- ja lahjaverolakia kevennetään veroasteikkojen kaikissa portaissa vuoden 2017 alusta alkaen. Lakia ei ole vielä vahvistettu, mutta Valtiovarainvaliokunta on jo hyväksynyt ehdotuksen. Tuleeko laki voimaan vuoden vaihteessa, selviää lähipäivinä.

Erityisesti yritysten ja maatilojen sukupolvenvaihdosten edistämiseksi tulisivat kevennykset painottumaan lahjaveroasteikon ensimmäiseen veroluokkaan, johon kuuluvat muun muassa lahjanantajan aviopuoliso ja lapset sekä lapsenlapset samoin kuin vanhemmat ja isovanhemmat.

Esitettyjen muutosten myötä myös perinnönjättäjän puolison ja alaikäisen lapsen saaman perinnön verovapaa osuus kasvaisi. Ehdotuksen mukaan korotettaisiin nykyistä 60.000 euron puolisovähennystä 90.000 euroon ja 40.000 euron alaikäisyysvähennystä 60.000 euroon. Näin ollen leski maksaisi veroa vasta, jos perintö-osuus ylittää 110.000 euroa euro (90.000 + 20.000 ?) ja alaikäinen lapsi vasta, jos perintöosuus ylittää 80.000 euroa euro (60.000 + 20.000 ?). Perittävän kuoleman johdosta lähiomaiselle ja/tai kuolinpesälle maksettavan vakuutuskorvauksen osittainen verovapaus sitä vastoin poistettaisiin.

Perintö- ja lahjaveroprosentti pienenisi kaikissa portaissa sekä ensimmäisessä että toisessa veroluokassa. Lahjaverotuksessa kevennystä tuo myös portaikon alarajojen nostaminen. Esimerkiksi lahjaverotuksen alin raja, eli pienin verotettava määrä, nousisi esityksen mukaan nykyisestä 4.000 eurosta 5.000 euroon. Esitettyjen muutosten johdosta kannattaa ensimmäisessä veroluokassa antaa pienemmät omaisuuserät jatkossa perintönä mutta suuremmat omaisuuserät lahjana. Lahjavero esimerkiksi puolen miljoonan omaisuuserästä olisi reilut pari tuhatta euroa pienempi kuin perintövero.

Lahja, joka koskee tavanomaista koti-irtaimistoa, on edelleen veroton, mikäli lahjan arvo on maksimissaan 4.000 euroa. Tavanomaiseen koti-irtaimistoon lasketaan mm. jokapäiväiseen käyttöön tarkoitetut kalusteet ja posliini. Myös rahasumma, joka käytetään toisen henkilön kasvatukseen, koulutukseen tai toisen elatukseen on jatkossakin veroton.


Vaasa

Kauppapuistikko 12 B 11
65100 Vaasa
E-mail: info@anb.fi

Puh. +358-6-356 5600
Fax +358-6-356 5601
Tietoja sivuistamme

© Asianajotoimisto Näsman & Båsk Oy.
Powered by Creamarketing WebAdmin 2017.