Kuolinpesän omaisuuden myynnistä saatujen varojen jakaminen.Mitä tapahtuu jos asunto-osakeyhtiön osakkeenomistaja jättää yhtiövastikkeet maksamatta?Voinko irtisanoutua kesken määräaikaisen työsopimuskauden?Reklamaatioaika kiinteistön laatuvirheestä?Mitä tarkoitetaan kohtuuttomilla sopimusehdoilla?Milloin sovelletaan kauppalakia ja milloin kuluttajansuojalakia?Ostin käytetyn auton autokaupasta 3 vuotta sitten. Katsastettuani auton nyt kolmannen kerran, katsastuskonttorissa huomattiin autossa käytetyn Suomessa ei-hyväksyttyjä osia, eikä auto mennyt katsastuksesta läpi. Mikä on auton myyneen liikkeen vastuKuka suorittaa perinnönjaon, jos kuolinpesän osakkaiden välit ovat riitaiset?Mitä tarkoittaa lesken tasinkoprivilegi?Olen kuullut käräjäoikeuden Follo-projektista, mitä se tarkoittaa?Vuokranantajan vastuu vuokra-asunnosta ja sen mahdollisesta puutteellisuudesta?Mitkä kriteerit täytyy olla asuntokaupan purulle?Edellytykset käytetyn asunto-osakkeen kaupan purulle, kun myyjä ja ostaja ovat yksityishenkilöitä.Saavatko yritykset lähettää suoramarkkinointiviestejä sähköpostiini?Minkälaisessa tilanteessa yrityssaneeraus on mahdollinen?Jos myyn asunnostani 98 %, itse jään osakkaaksi 2 %:lla. Talonyhtiössäni on lunastuslauseke, tuleeko se käyttöön myös tässä tapauksessa?Omistusasunnon myynti - verokohtelu?Jakamattoman kuolinpesän osakkaina ovat leski ja vainajan rintaperilliset. Puolisoiden välillä ei ole ollut avioehtoa eikä testamenttia.Kuinka paljon lahjana voidaan luovuttaa ilman että siitä tarvitsee maksaa veroa?Mikä on myyjän vastuu uuden asunnon kaupassa?Jos vuokranantaja on irtisanonut vuokrasopimuksen 6 kuukauden irtisanomisajalla, onko hänellä oikeus tänä aikana korottaa asunnon vuokran suuruutta?Kuka maksaa elatusta?Vuokraamassani asunnossa meni vuokranantajan tiskikone rikki. Kuuluuko uuden hankkiminen vuokralaiselle vai asunnon omistajalle?Kuinka minun tulee menetellä mikäli huomaan tavarassa virheen?Voiko perittävän hyväksi tehdystä työstä saada korvausta?Millä keinoilla voidaan verovapaasti siirtää rahaa lapsille?Kuuluuko perintönä saatu omaisuus avio-oikeuden alaiseen omaisuuteen. Voiko omaisuuden sulkea avio-oikeuden ulkopuolelle perinnönjättäjän kuoleman jälkeen?

Etämyynnin ennakkotiedot

Asianajotoimisto Näsman & Båsk Oy
Kauppapuistikko 12 B 11
65100 VAASA
puh (06) 356 5600
faksi (06) 356 5601
sähköposti info@anb.fi
www.anb.fi

Toimisto on merkittynä Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin ja toimiston Y-tunnus on 2717791-4. Toimiston arvonlisäverotunniste on FI2717791-4.

Toimiston asianajajat on merkitty Suomen Asianajajaliiton ylläpitämään asianajajaluetteloon. Asianajajien käyttämä ”asianajaja” – ammattinimike on annettu Suomessa ja asianajajia valvova viranomainen on:

Suomen Asianajajaliitto
PL 194 (Simonkatu 12 B)
00101 HELSINKI
puh. (09) 6866 120
faksi (09) 6866 1299
info@asianajajaliitto.fi

Toimiston palveluhinnasto löytyy alasivulta ”hinnasto” ja hinnat ovat voimassa toistaiseksi.

Asianajotoimisto Näsman & Båsk tarjoaa asianajopalveluita. Toimeksiannot suoritetaan huolellisesti ja ammattimaisesti hyvää asianajajatapaa noudattaen.
Toimistolla on Suomen Asianajajaliiton vastuuvakuutusta koskevien ohjeiden mukainen varallisuusvahingon varalle otettu vastuuvakuutus. Vakuutuksen antajan yhteistiedot ovat:

Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia
Televisiokatu 1, Helsinki
Postiosoite: 00017 Fennia
puh. 010 5031
faksi 010 503 5300
info@fennia.fi
www.fennia.fi

Kuluttajansuojalain 6 luvun 14 §:n mukaan kuluttajalla on oikeus peruuttaa puhelimitse, kirjeitse, sähköpostin tai verkkosivujen välityksellä tai muun etäviestimen avulla tehty sopimus ilmoittamalla siitä toimeksisaajalle 14 päivän kuluessa toimeksiantovahvistuksen vastaanottamisesta. Tätä peruuttamisoikeutta ei kuitenkaan ole, jos toimeksiannon suorittaminen on kuluttajan suostumuksella aloitettu.

Vaasa

Kauppapuistikko 12 B 11
65100 Vaasa
E-mail: info@anb.fi

Puh. +358-6-356 5600
Fax +358-6-356 5601
Tietoja sivuistamme

© Asianajotoimisto Näsman & Båsk Oy.
Powered by Creamarketing WebAdmin 2017.